Prawo

Konferencja KNA nt. sprawozdawczości finansowej firm


  • Znaczenie sprawozdawczości finansowej dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego to jeden z tematów konferencji organizowanej przez Komisję Nadzoru Audytowego (KNA).
  • Odbędzie się ona 11 października 2018 r. w budynku Giełdy Papierów Wartościowych.

Komisja Nadzoru Audytowego organizuje konferencję pt. Sprawozdawczość finansowa firm - wzrost wiarygodności dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Omawiane będzie znaczenie sprawozdawczości finansowej dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz rola komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego, firm audytorskich oraz instytucji publicznych (KNA oraz KNF) w zapewnieniu jej rzetelności i wiarygodności. Uczestnicy będą mieć również okazję do wymiany doświadczeń, które wynikają ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, a także rozporządzenia UE nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.

Konferencja odbędzie się w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w Sali Notowań.

Udział jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, wymagana jest wcześniejsza rejestracja. W pierwszej kolejności zarejestrowane zostaną trzy osoby z danego podmiotu. W przypadku większej liczby zgłoszeń, rejestracja nastąpi w miarę dostępności miejsc.

Formularz zgłoszenia należy przesłać na adres: konferencja.kna@mf.gov.pl. Rejestracja zostanie potwierdzona e-mailem.

Termin zgłoszeń upływa 26 września br. lub po wyczerpaniu limitu miejsc.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem KNA (tel. 22 694-45-98, e-mail: konferencja.kna@mf.gov.pl).

Pobierz ramowy program konferencji (plik pdf 548 KB) oraz formularz zgłoszenia (plik doc 61 KB).

Źródło: MF

Wróć