Prawo

Komunikat w sprawie stosowania przepisów dot. urządzeń do odzyskiwania par produktów naftowych I klasy ulatniających się podczas ich wydawania do zbiornika pojazdu (urządzenia VRS)


Polska Izba Paliw Płynnych przypomina o konieczności zgłaszania do wykonania badania sprawności urządzeń VRS. 

Badania urządzeń do odzysku par paliw (tzw. VRS-ów) na stacjach paliw są przeprowadzane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Obowiązek zgłoszenia urządzeń do badania leży po stronie przedsiębiorcy. Wzór wniosku o przeprowadzenie takiego badania znajduje się na stroniehttps://udt.gov.pl/formularze

Przypominamy także, że Ministerstwo Energii opublikowało Komunikat w sprawie stosowania przepisów obowiązującego prawa w zakresie wymagań dotyczących urządzeń do odzyskiwania par produktów naftowych I klasy ulatniających się podczas ich wydawania do zbiornika pojazdu.

ww. Komunikat znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Energiikliknij na link >>>

oraz na stronie PIPP www.paliwa.pl kliknij na link >>>>

Wróć