Wiadomości

KAS odzyskała 75 mln zł niezapłaconego podatku „u źródła”


  • Małopolska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) skontrolowała firmę, która unikała zapłaty podatku „u źródła”.
  • W wyniku kontroli, spółka wpłaciła zaległy podatek dochodowy wraz z odsetkami – blisko 75 mln zł.

Jedna ze spółek akcyjnych, działających w woj. małopolskim wypłacała odsetki od pożyczek na rzecz cypryjskiego podmiotu. Kontrolowany podmiot jako płatnik podatku „u źródła”, wykazywał wypłaty należności odsetkowych jako zwolnione z podatku dochodowego na terytorium Polski.

Kontrola celno-skarbowa wykazała, że spółka w nieuprawniony sposób skorzystała ze zwolnienia z poboru i zapłaty podatku „u źródła”. Kontrolerzy wykryli, że cypryjska firma nie była odbiorcą (rzeczywistym beneficjentem) odsetek, a jedynie pośredniczyła w przekazaniu należności odsetkowych innym podmiotom. Władze spółki zgodziły się z ustaleniami, że wypłacone odsetki za 2016 r. w wysokości ok. 30 mln zł podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski. Spółka złożyła korektę deklaracji podatkowej i zapłaciła podatek „u źródła” w wysokości ponad 5 mln zł. Spółka złożyła również korekty deklaracji za lata późniejsze – 2017 r. i 2018 r., wtedy również wypłacano odsetki od pożyczek na rzecz wspomnianej firmy cypryjskiej. Za ten okres spółka zapłaciła podatek z odsetkami wysokości blisko 70 mln zł.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

Wróć