Wiadomości

10 lat Lotosu na GPW

Mija 10. rocznica wejścia Grupy Lotos na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

W mijającym okresie powstał pionowo zintegrowany koncern paliwowy, a Rafineria Gdańska ze stosunkowo niewielkiego zakładu przetwórstwa ropy przekształciła się w koncepcyjnie, technologicznie i menedżersko jeden z najnowocześniejszych obiektów w Europie i na świecie. Dzięki realistycznej, dynamicznej strategii, której wyrazem był inwestycyjny Program 10+, jedno z największych przedsięwzięć gospodarczych współczesnej Polski, Grupa Lotos znajduje się dziś w ścisłej czołówce europejskiej. Sprzyja temu zarówno konsekwentnie budowana baza infrastrukturalna, jak też wciąż wzbogacana sieć detaliczna.

W dzisiejszych czasach fundament zrównoważonego rozwoju spółek naftowych stanowi jednak upsteram – niezależność dostaw ropy z własnych złóż. Grupa Lotos ma takie zaplecze na Bałtyku i Morzu Norweskim. Trzymamy kciuki za konsekwentną realizację tych projektów, bo Rafineria w Gdańsku jest dziś nie tylko jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie zakładów przetwórstwa ropy, o wysokiej, wciąż rozwijanej efektywności, ale stanowiąc przedsiębiorstwo strategiczne dla polskiej gospodarki, w istotny sposób wpływa również na bezpieczeństwo energetyczne całego naszego kontynentu.

W dużej mierze jest to zasługa Pawła Olechnowicza, w maju tego roku ponownie powołanego przez Radę Nadzorczą Grupy Lotos na funkcję Prezesa Zarządu Grupy Lotos kolejnej kadencji. W czerwcu Olechnowicz został też ponownie wybrany Przewodniczącego Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners - organizacji, która od pięciu lat reprezentuje na arenie europejskiej interesy sektora energii i przemysłu energochłonnego z regionu Europy środkowej i wschodniej, walcząc o projekt Korytarza Północ-Południe, łączącego Bałtyk z Adriatykiem w kontekście połączeń naftowych, gazowych, energetycznych, drogowych, kolejowych i komunikacyjnych, co urealni powstanie Unii Energetycznej.

Wróć