Wiadomości

MOL wykonuje krok na polu zrównoważonej gospodarki odpadami


Grupa MOL wykonuje znaczący krok na polu zrównoważonej gospodarki odpadami z tworzyw sztucznych.

Grupa MOL, wiodący gracz w branży chemicznej w Europie Środkowo-Wschodniej, uzyskała prestiżowy międzynarodowy certyfikat zrównoważonego rozwoju i emisji dwutlenku węgla (ISCC Plus) za swoją działalność w obszarze recyklingu chemicznego w zakładzie MOL Petrochemicals (MPC) w Tiszaújváros na Węgrzech.

Certyfikat ISCC Plus uwalnia potencjał Grupy MOL w zakresie tworzenia zintegrowanego łańcucha wartości obejmującego cały cykl życia odpadów z tworzyw sztucznych.

– Recykling chemiczny oferuje przełomowe rozwiązanie narastającego problemu odpadów z tworzyw sztucznych, szczególnie w przypadku materiałów, które tradycyjnie trudno poddać recyklingowi mechanicznemu – powiedział Péter Császár, starszy wiceprezes działu Downstream Chemicals Grupy MOL. – MOL pozostaje zaangażowany w prace badawczo-rozwojowe mające na celu dalszą poprawę wydajności, osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju i ostatecznie uczynienie tego procesu opłacalnym ekonomicznie na większą skalę.

Certyfikat ISCC Plus uwalnia potencjał Grupy MOL do tworzenia zintegrowanego łańcucha wartości obejmującego cały cykl życia odpadów z tworzyw sztucznych. Łańcuch ten rozpoczyna się od MOHU, spółki z Grupy MOL zajmującej się gospodarką odpadami. MOHU odgrywa kluczową rolę w zbieraniu odpadów z tworzyw sztucznych i ułatwianiu ich przekształcania w cenne surowce. Firma jest mocno zaangażowana w realizację celów UE, które obejmują znaczny wzrost krajowych wskaźników recyklingu z obecnych 32% do docelowych 65%.

Grupa MOL planuje rozpocząć produkcję pilotażową w swoich istniejących zakładach jeszcze w tym roku. Ta faza pilotażowa ma na celu poszerzenie portfolio firmy przez wprowadzenie produktów wytwarzanych z polimerów pochodzących z recyklingu chemicznego. Początkowo nacisk zostanie położony na linię produktów LDPE (polietylen o niskiej gęstości), by w przyszłości rozszerzyć działalność na szerszą gamę produktów. Po całkowitym ustabilizowaniu produkcji pilotażowej Grupa MOL zamierza przejść do działalności komercyjnej na pełną skalę. Celem firmy jest w szczególności zapewnienie małym i średnim przedsiębiorstwom łatwego dostępu do kluczowych materiałów pochodzących z recyklingu.

Ponadto średnioterminowe plany Grupy MOL obejmują potencjalną budowę dedykowanej instalacji do pirolizy o mocy przerobowej 40 000 ton w Tiszaújváros. Ta znacząca inwestycja podkreśla niezachwiane zaangażowanie firmy w rozwój recyklingu chemicznego i wspieranie bardziej zrównoważonej przyszłości przemysłu tworzyw sztucznych w Europie.

O Grupie MOL

Grupa MOL to zintegrowany, międzynarodowy koncern działający w sektorach naftowym, gazowym, petrochemicznym i detalicznym, z siedzibą w Budapeszcie na Węgrzech. Grupa jest aktywna w ponad 30 krajach, gdzie zatrudnia łącznie 25 tys. osób, a jej doświadczenie w branży wynosi ponad 100 lat. Grupa prowadzi trzy rafinerie i dwa zakłady petrochemiczne w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw na Węgrzech, Słowacji i w Chorwacji oraz sieć blisko 2400 stacji paliw w 10 krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Działalność poszukiwawczo-wydobywcza grupy bazuje na ponad 85 latach doświadczeń w branży węglowodorów oraz 30 latach doświadczeń w obszarze wstrzykiwania CO2. Obecnie, firma prowadzi produkcję w 7 krajach i posiada aktywa w 10 kolejnych.

MOL konsekwentnie dąży do transformacji modelu biznesowego z tradycyjnego, opartego na paliwach kopalnych, w stronę niskoemisyjności i zrównoważonego rozwoju. Spółka planuje osiągnąć neutralność węglową do roku 2050, wspierając rozwój niskoemisyjnej gospodarki obiegu zamkniętego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Link do aktualności >>>tutaj<<<

Źródło: MOL

Wróć