Działania Izby

Gala 25-lecia Polskiej Izby Paliw Płynnych


Szanowni Państwo,

25 lat temu w Poznaniu grupa osób podjęła decyzję o utworzeniu organizacji przedsiębiorców rynku paliwowego. Na początku było ich siedemnastu. Postanowili jednak powołać Krajową Izbę Gospodarczą Importerów, Producentów i Dystrybutorów Paliw i zwrócili się z apelem do wszystkich przedsiębiorców o wspólne działania. Miesiąc później, ponownie w Poznaniu spotkało się już ponad 100 osób. I powołano Polską Izbę Paliw Płynnych.

Przez te lata diametralnie zmienił się krajobraz polskiej gospodarki. Rok 1989 przyniósł bowiem zmiany nie tylko na platformie politycznej. W sferze gospodarczej schemat centralnego planowania powoli ewoluował w stronę wolnego rynku. Dotyczyło to również dystrybucji paliw. Centralny, realizowany przez CPN model zaopatrzenia w benzynę czy olej napędowy został przełamany pojawieniem się prywatnych stacji, acz do dziś dla wielu Polaków skrót CPN pozostaje synonimem stacji paliw.

Szanowni Państwo, określone Statutem zadania i działania Izby to m.in. stworzenie płaszczyzny równoprawnych warunków funkcjonowania wszystkich podmiotów sektora paliw płynnych, współpraca z organami państwowymi, a przede wszystkim, ochrona interesów zrzeszonych podmiotów przed działaniami monopolistycznymi, nieuczciwą konkurencją, działaniami mogącymi naruszać zasady wolnego rynku i dobre obyczaje w obrocie gospodarczym oraz upowszechnianie postępu technicznego i organizacyjnego.

Do realizacji tego ostatniego celu idealne okazały się Międzynarodowe Targi STACJA PALIW. W maju tego roku odbędzie się już 23. ich edycja. Targi gromadziły i gromadzą czołówkę dostawców infrastruktury i rozwiązań organizacyjnych.

Ważnymi dla branży są nasze Izbowe media, jak miesięcznik „Paliwa Płynne” oraz portal Paliwa.pl. Opracowujemy corocznie raport „Polski Rynek Paliw Płynnych”, organizujemy liczne konferencje i szkolenia, a także spotkania problemowe i integracyjne. Jesteśmy organizatorem konkursu Złota Stacja, programu jakościowego Złota Kropla, znaku Złota Kropla. W tym roku po raz pierwszy wręczymy statuetki Złoty Oktan – w tym dziennikarzom najpełniej opisującym rynek paliw. Przez te lata Izba nawiązała dialog z organizacjami europejskimi: UPEI, BTF, ECFD. W 2014 roku uruchomiliśmy przedstawicielstwo w Krakowie.

Szanowni Państwo, otwarty dialog prowadzony przez Izbę w zakresie kształtowania ram prawnych działalności gospodarczej w sektorze paliw płynnych, w tym m.in. polityki celnej i podatkowej, chroni równoprawną pozycję krajowych podmiotów sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. I co niewymierne, ale ma niosące daleko idące konsekwencje: uświadamia społeczną rolę odpowiedzialnego biznesu.

Izba uczestniczy w pracach komisji i podkomisji, zespołów parlamentarnych, aktywnie współpracuje z ministerstwami i urzędami. Chociaż z biegiem czasu wiele naszych Izbowych inicjatyw przełożyło się na poprawę warunków codziennego funkcjonowania firm, nadal przed naszą branżą stoi wiele nierozwiązanych problemów. Kiedyś był nim w ogóle dostęp do rynku – dziś zachowanie równoprawnych warunków konkurencji, z czym wiąże się poziom marż detalicznych, których wartość w dłuższym już okresie kształtuje się na niskim poziomie, a dość często występują okresy kiedy marża nie pozwala nawet na pokrycie kosztów stałych prowadzenia stacji.

Jednocześnie wciąż wzrasta w obrocie paliwowym problem „szarej strefy”, a luka podatkowa na rynku paliw za poprzedni rok szacowana jest na kwotę około 10 mld zł. "Szara strefa" to straty budżetu, ale też wypychanie z rynku uczciwie działających firm.

Obrona konkurencyjności rynku to nasze najważniejsze zadanie. Izba w tej chwili się zajmuje szerokim spektrum spraw i problemów rynku. Jeżeli mamy stawić czoła tym problemom, jeżeli w ogóle niezależna branża paliwowa ma przetrwać na rynku – musimy być razem i mówić jednym głosem.

Historia naszej organizacji to przede wszystkim tworzący ją ludzie. Każdy z nich w mniejszym lub większym stopniu wnosił w codzienną działalność Izby swój własny, indywidualny wkład. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, w wielu przypadkach widzimy, że niejednokrotnie jest to wkład kolejnego już pokolenia rodzinnych firm. To dzięki zaangażowaniu wielu osób nasza organizacja jest silna i niezależna.

Pełniąc funkcję Prezesa Polskiej Izby Paliw Płynnych już 10 rok, chcę wszystkim bardzo, bardzo podziękować! Dziękuję swoim poprzednikom, byłym prezesom Izby. Dziękuję wszystkim członkom Izby,  a szczególnie właścicielom firm, którzy przez wiele lat pełniąc funkcje w Radzie Izby, Komisji Rewizyjnej, Sądzie Koleżeńskim poświęcali swój czas i wiedzę dla poprawy warunków funkcjonowania całego sektora paliwowego.

Dziękuję wszystkim osobom, które współpracowały i współpracują z Izbą na szczeblu sejmowym, rządowym, urzędów, instytutów naukowych i doradczych, organizacjom przedsiębiorców, a także wszystkim zaangażowanym oraz pracownikom Biura. Wszyscy wpisujemy się w tę historię.

To właśnie dzięki zaangażowaniu wielu bardzo różnych osób nasza organizacja stała się przez te lata reprezentatywnym dla branży i rozpoznawalnym na forum publicznym przedstawicielem niezależnych przedsiębiorców. Obowiązkiem tych, którzy dziś tworzą Izbę, jest pamiętanie o ludziach, którzy kładli podwaliny naszej organizacji i przez lata wypracowywali jej pozycję.

Życzę wszystkim przedsiębiorcom działającym w branży paliwowej, aby mogli spokojnie funkcjonować i dalej się rozwijać na nowoczesnym i konkurencyjnym rynku. Życzę, żeby Polska Izba Paliw Płynnych, stworzona przez przedsiębiorców, mogła funkcjonować przez dalsze długie lata.

 

Halina Pupacz

Prezes

Polska Izba Paliw Płynnych

Osoby uhonorowane odznaczeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za długoletnią służbę”

 1. dr Krzysztof Biernat
 2. prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek
 3. prof. Zenon Iwaszkiewicz
 4. Piotr Kwiatkowski
 5. dr inż. Jan Rakowski
 6. dr Jacenty Siewierski
 7. Józef Szwiec

 

Osoby odznaczone medalem Polskiej Izby Paliw Płynnych „Za zasługi dla branży paliwowej”:

 1. Jerzy Będkowski
 2. dr Krzysztof Biernat
 3. Adam Bugajski
 4. prof. nzw. dr hab. inż. Maria Ciechanowska
 5. Marek Cieśla
 6. Marian Cieśla
 7. Adam Ciężarek
 8. Bernard Domański
 9. Krzysztof Giżewski
 10. Sławomir Gorustowicz
 11. Marek Gryzio
 12. prof. Zenon Iwaszkiewicz
 13. prof. Andrzej Jasiński
 14. Mirosław Kaczorowski
 15. Stanisław Kamecki
 16. Artur Kandarian
 17. Andrzej Kolasa
 18. Krzysztof Kozłowski
 19. Jan Krawczyk
 20. Henryk Kryszczyszyn
 21. Grzegorz Kwiatkowski
 22. Piotr Kwiatkowski
 23. Janusz Malinowski
 24. Jerzy Małyska
 25. Marek Markiewicz
 26. Janusz Miąsek
 27. Mirosław Peć
 28. Rafał Pietrasina
 29. Mariusz Piętak
 30. Antoni Pyszko
 31. dr hab. prof. nadzw. Konrad Raczkowski
 32. dr inż. Jan Rakowski
 33. Marek Rosiak
 34. dr Jacenty Siewierski
 35. Stanisław Simiński
 36. Jerzy Sołtysiak
 37. Winicjusz Stanik
 38. Józef Szwiec
 39. Sławomir Szymankiewicz
 40. Rafał Uchacz
 41. Leszek Wieciech
 42. Janusz Wiśniewski
 43. Roman Żbel

Z okazji swojego 25-lecia Polska Izba Paliw Płynnych ustanowiła Statuetkę ZŁOTY OKTAN

Statuetka ZŁOTY OKTAN przyznawana jest w celu uhonorowania osób, które wyróżniają się swoją działalnością, twórczością i podejmowanymi inicjatywami oraz przyczyniają się do rozwoju rynku paliw płynnych w Polsce.

Pierwsze w historii Izby statuetki postanowiliśmy przyznać dziennikarzom. Nie jest to wybór przypadkowy. Dziennikarze są naszym oknem na świat i łącznikiem ze światem. Wielokrotnie to właśnie dziennikarze, poruszając ważne dla branży problemy, przyczyniali się do ich rozwiązania.

Pisząc o zagadnieniach dotyczących naszej branży w przystępny i zrozumiały dla każdego sposób sprawiają oni, że wiedza o rynku paliwowo-energetycznym się upowszechnia.

Dziękując za tę współpracę, przedstawiamy pierwsze nominacje do statuetki ZŁOTY OKTAN w kategorii „Dziennikarz”:

Dziennikarze nominowani do Statuetki ZŁOTY OKTAN w kategorii „Dziennikarz”:

 1. Piotr Apanowicz, wnp.pl,
 2. Tomasz Furman, „Rzeczpospolita”,
 3. Marcin Gawęda, biznes.onet.pl,
 4. Justyna Golonko, Program I Polskiego Radia,
 5. Paweł Janas, Samar Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego,
 6. Robert Przybylski, „Uważam Rze”,
 7. Tomasz Sakiewicz, „Gazeta Polska”,
 8. Przemysław Talkowski, „Państwo w Państwie”,
 9. Dawid Tokarz, „Puls Biznesu”,
 10. Łukasz Zalewski, „Gazeta Prawna”.

Nominacje ww. dziennikarzy będą rozpatrywane przez Kapitułę Statuetki w trzech podkategoriach:

 1. dziennikarz prasowy,
 2. dziennikarz internetowy,
 3. dziennikarz radiowo-telewizyjny.

Wręczenie statuetek odbędzie się 12 maja br., na uroczystym bankiecie towarzyszącym XXIII Międzynarodowym Targom STACJA PALIW 2016.

Gratulujemy nominowanym!

Wróć