Prawo

Elektronizacja akt pracowniczych

Zgodnie z brzmieniem Ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357) od stycznia 2019 r. pracodawcy będą mogli wybrać elektroniczną lub papierową formę prowadzenia i przechowywania dokumentacji.

Ustawodawca przewidział, że w każdej chwili pracodawca będzie mógł zmienić swoje preferencje w tym zakresie. Ponadto pracodawcy będą zobowiązani przekazywać do ZUS więcej informacji związanych z zatrudnieniem pracownika. Szerszy katalog informacji ma ułatwić organowi określanie praw do przysługujących świadczeń – np. renta z tytułu niezdolności do pracy, wcześniejsza emerytura.

W związku z zakresem planowanych zmian przedsiębiorcy powinni korzystać z programów kadrowo-płacowych, które rejestrują dane wymagane przepisami o „e-Aktach”. Do nowych wymagań dokumentacji przekazywanej do ZUS zostaną dostosowane programy „Płatnik” i „e-Płatnik”. Więcej informacji na ten temat: www.zus.pl oraz www.e-akta.gov.pl

op. Norbert J. Lenkiewicz, adwokat

Wróć