Prawo

„Dostępność Plus – Polska wolna od barier”. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rusza z kampanią promującą Program Dostępność Plus


Kampania jest częścią całej palety działań na rzecz dostępności. Będzie źródłem informacji o programie, barierach w przestrzeni publicznej i o tym, jak te bariery można usunąć.

„Wysokie krawężniki, brak wind, nierówny chodnik to duże, ale w miarę proste do usunięcia bariery. Bariery mentalne to gigantyczny mur, który każdy z nas rozbiera codziennie cegła po cegle. Poprzez tę kampanię chcemy uświadamiać i informować, aby ten mur runął szybciej” – powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński podczas konferencji prasowej inaugurującej kampanię informacyjno-promocyjną.

Kampania z rozmachem

Kampania rusza 17 października . Będzie informować o programie “Dostępność Plus”, jego założeniach oraz uruchamianych w ramach programu działaniach, a dodatkowo uświadamiać jakie bariery napotykają niepełnosprawni, seniorzy i inne osoby z ograniczeniami mobilności oraz co należy zrobić aby te bariery usunąć. Obejmie działania promocyjne w TV, prasie, radiu, Internecie oraz będzie obecna na nośnikach reklamy zewnętrznej.

W kampanii TV emitowane będą spoty trzydziesto- i piętnastosekundowe. W przypadku radia, spotów będzie można wysłuchać w stacjach regionalnych. Nagrania będą też emitowane w Internecie oraz w wagonach metra. Informacje dotyczące programu znajdą się również prasie ogólnopolskiej, oraz na nośnikach zewnętrznych w największych miastach Polski.

Za kreację, produkcję spotów oraz zakup mediów (z wyłączeniem TV) odpowiada agencja reklamowa dsk sp. z o.o. Agencja została wybrana w przetargu nieograniczonym.

Pierwszymi działaniami, które przybliży kampania, będą konkursy:

 • „Przestrzeń dostępnej szkoły”,
 • „Uczelnia dostępna”,
 • „Dostępność Plus dla zdrowia”.

 

Co planujemy w najbliższym czasie

Kampania to jedynie element działań na rzecz dostępności. Jeszcze w tym roku Ministerstwo organizuje Kongres Polityki Senioralnej, którego przedmiotem będzie debata publiczna w kontekście zmieniających się potrzeb konsumenckich, rozwoju usług i dóbr specyficznych dla osób po 55. roku życia.

Poza „Przestrzenią dostępnej szkoły”, „Dostępną uczelnią” i „Dostępność Plus dla zdrowia”, w ostatnim kwartale 2018 r. ruszą także następujące konkursy:

 • „Inkubator dostępności”, który ma wyłonić innowacje społeczne, służące poprawie jakości życia osób starszych i z niepełnosprawnościami,
 • organizowany przez Centrum Projektów Europejskich konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego w obszarze dostępności usług publicznych dla osób
  o szczególnych potrzebach.

Planujemy także przyjęcie do dofinansowania z funduszy unijnych:

 • projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obejmującego budowę kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników,
 • projektu KOMON, który powoła do życia Krajowy Ośrodek Mobilności Osób Niepełnosprawnych,
 • projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie kształcenia
  w zakresie projektowania uniwersalnego”.

Na te wszystkie inicjatywy przeznaczymy około 650 mln złotych. W pierwszych miesiącach nowego roku uruchomione zostanie kolejne 400 mln zł, między innymi na wsparcie rozwoju edukacji włączającej oraz pomoc inwestorom w zakresie projektowania uniwersalnego, a także pilotaż usług door to door dla osób niepełnosprawnych.

***

Przyjęty w połowie lipca Program Dostępność Plus to pierwszy w Polsce i pierwszy w Unii Europejskiej tak kompleksowy plan działań na rzecz szeroko rozumianej dostępności, tworzonej przez dobrze przemyślane, zaprojektowane i wykonane inwestycje.

Źródło: MIiR, fot. minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński

Wróć