Prezentacje i wywiady

Prezentacje i wywiady

W dziedzinie VAT chcemy wypracować wspólne propozycje z przedsiębiorcami - z Pawłem Gruzą, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów, rozmawia Zdzisław Pisiński.


Wróć