Zapraszamy do członkostwa

Polska Izba Paliw Płynnych została powołana do życia w 1991 r. przez przedsiębiorców prywatnego sektora paliwowego. Jednym z celów statutowych Izby jest reprezentacja interesów zrzeszonych firm, co w praktyce przekłada się na szereg inicjatyw korzystnych nie tylko dla całej branży paliw, ale i całej polskiej gospodarki.

Polska Izba Paliw Płynnych uczestniczy w porządkowaniu i tworzeniu regulacji prawnych dotyczących naszej branży. Współpracujemy z urzędami i komisjami sejmowymi na wszystkich etapach ścieżki legislacyjnej. Z Państwa pomocą nasz głos w tych najważniejszych dla każdego przedsiębiorcy sprawach będzie jeszcze mocniejszy, bo wzbogacony Waszym doświadczeniem i radą.

Działalność statutową Izby wspierają: wydawnictwo „Paliwa Płynne”, portal internetowy www.paliwa.pl, trafiające do konkretnych osób ściśle stargetowane newslettery, Międzynarodowe Targi STACJA PALIW oraz działalność szkoleniowa.

Serdecznie zapraszam do członkowskiego grona!

Halina Pupacz
Prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych