Sekcje branżowe działające przy Izbie

Sekcja Stacji Franczyzowych PKN Orlen

Przewodniczący: Artur Kandarian - PETROKAN POLSKA Sp. z o.o.

Sekcja Techniki, Eksploatacji i Towaroznawstwa

Przewodniczący: Marek Cieśla - PETRONOVA Sp. z o.o.

Członkowie:

Marek Markiewicz - BLUMAR Sp. z o.o.
Andrzej Koźbiał - PETROSTER - SERWIS Sp. J. Andrzej Koźbiał, Adam Koźbiał