Jubileusz 30 lat PIPP

                             

Polska Izba Paliw Płynnych w 2021 roku obchodzi 30-lecie działalności.

Dla każdej firmy Jubileusz jest ważną chwilą w jej funkcjonowaniu. Jest czasem szczególnego podsumowania dotychczasowych osiągnięć i wyznaczania nowych kierunków działania. Jednak w tym obecnie trudnym czasie, w czasie globalnej pandemii, przyjmuje zupełnie inny wymiar. Równie inny będzie przypadający w tym roku Jubileusz 30-lecia Izby.

W 1991 r. w Poznaniu powstała Polska Izba Paliw Płynnych  - izba gospodarcza przedsiębiorców polskiego prywatnego sektora naftowego, zrzeszająca m.in. niezależne stacje paliw. Dla rodzącego się na fali transformacji ustrojowej po 1989 r. wolnego rynku najważniejsze było zapewnienie równych szans konkurowania wszystkich podmiotów gospodarczych – od najmniejszych do największych. Ten właśnie cel przyświecał powstaniu Izby Paliw. Obecnie Izba zrzesza kilkaset firm  - zarówno właścicieli niezależnych (w tym franczyzowych) stacji paliw, jak też dostawców infrastruktury paliwowej czy sprzedażowej, producentów myjni samochodowych czy firmy transportowe.

Od 30 lat Izba Paliw skutecznie realizuje cele statutowe m.in. uczestniczy we wszechstronnym dialogu w obszarze legislacyjnym, dąży do tworzenia płaszczyzny równoprawnej współpracy wszystkich podmiotów sektora paliw płynnych, wspiera swoich członków, wpływa na kształtowanie prawidłowych relacji w obrocie gospodarczym, krzewi wiedzę techniczną np. poprzez działalność szkoleniową, konferencyjną i wydawniczą.

Zadaniem Izby jest konstruktywny dialog wszystkich uczestników rynku paliwowego, w celu zachowania w pełni konkurencyjnych dostaw zdywersyfikowanych cenowo źródeł energii dla polskiej gospodarki. W ciągu swojej 30 letniej działalności Izba przyczyniła się do wejścia w życie szeregu zmian, zarówno ułatwiających codzienne funkcjonowanie firmom - przedsiębiorcom, jak też tankującym u nich kierowcom. Dzięki jej inicjatywom wprowadzono m.in. szereg ważnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a w dialogu z administracją rządową wypracowano szereg rozwiązań prawnych. W ostatnich, trudnych miesiącach pandemii Covid-19 Izba współpracowała przy opracowaniu i wdrożeniu branżowych praktyk bezpieczeństwa pracowników i klientów stacji paliw.

Firmy prowadzone przez Członków Izby działają na rzecz efektywności energetycznej, podnoszą sprawność infrastruktury logistycznej i magazynowej oraz inwestują w odnawialne źródła energii, paliwa niskoemisyjne oraz szybkie ładowarki do pojazdów elektrycznych, co ma kluczową rolę w redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz osiągnięciu celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Działalność statutową Izby wspierają narzędzia komunikacji: wydawnictwo „Paliwa Płynne”, portal internetowy www.paliwa.pl, trafiające do konkretnych osób ściśle stargetowane newslettery, Międzynarodowe Targi STACJA PALIW oraz działalność szkoleniowa i konferencyjna. Przy Izbie działają sekcje skupiające różne sektory branżowe.

Dzięki szeroko zakrojonym działaniom na rzecz poprawy funkcjonowania polskiej gospodarki, Polska Izba Paliw Płynnych zyskała opinię jednej z najważniejszych organizacji branżowych w Polsce.