Kontakt

Polska Izba Paliw Płynnych

ul. Słomińskiego 19 lok. 521

00-195 Warszawa

NIP 526-030-79-79

 

Prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych

Halina Pupacz

 

Sekretariat

Izabela Anioł

e-mail: izba(at)paliwa.pl

tel.: 22 637 50 77

Dyrektor ds. administracyjnych i promocji

Iwona Osińska

tel.: 22 637 50 77; tel. kom. +48 504 144 151

e-mail: i.osinska(at)paliwa.pl

Dział targów, marketingu i reklamy

 

e-mail: targi(at)paliwa.pl

www.targi.paliwa.pl

Izabela Anioł

 

tel.: 22 637 50 77; kom: +48 720 832 004

e-mail: i.aniol(at)paliwa.pl

Katarzyna Tomczak

 

tel.: 22 637 50 77; kom: +48 504 144 155

e-mail: k.tomczak(at)paliwa.pl

Anna Jurczak

 

tel.: 22 637 50 77; kom: +48 733 166 664

e-mail: a.jurczak(at)paliwa.pl

Bartosz Pyzowski

 

tel.: 22 637 50 77; kom: +48 731 838 351

e-mail: b.pyzowski(at)paliwa.pl

Dział konferencji i szkoleń

Izabela Anioł

Iwona Osińska

 

e-mail: szkolenia(at)paliwa.pl

e-mail: konferencje(at)paliwa.pl

Redakcja miesięcznika „Paliwa Płynne”

 

 

Katarzyna Tomczak - prenumerata

e-mail: redakcja(at)paliwa.pl

tel.: 22 637 50 77;

 

e-mail: prenumerata(at)paliwa.pl

Sprawy członkowskie

Katarzyna Tomczak

 

 

tel.: 22 637 50 77; kom: +48 504 144 155

e-mail: k.tomczak(at)paliwa.pl

Przedstawiciel Izby w terenie - region południe

Tomasz Węgrzynowicz

kom: +48 730 626 100

e-mail: t.wegrzynowicz(at)paliwa.pl

 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną
z biurem Polskiej Izby Paliw Płynnych można skontaktować się pod numerem telefonu 504 144 151
lub numerami telefonów komórkowych poszczególnych pracowników Izby.

  • Dyrektor ds. administracyjnych i promocji:

Iwona Osińska - tel. + 48 504 144 151; e-mail:i.osinska@paliwa.pl

  • Marketing, reklama, targi:

Izabela Anioł - tel. +48 720 832 004; e-mail: i.aniol@paliwa.pl

Anna Jurczak - tel. +48 733 166 664; a.jurczak@paliwa.pl

Katarzyna Tomczak - tel +48 504 144 155; e-mail: k.tomczak@paliwa.pl

Bartosz Pyzowski- tel.: +48 731 838 351; e-mail: b.pyzowski@paliwa.pl

  • Prenumerata:

Katarzyna Tomczak - tel +48 504 144 155; e-mail: k.tomczak@paliwa.pl

  • Szkolenia:

Izabela Anioł - tel. +48 720 832 004; e-mail: szkolenia@paliwa.pl

  • Magazyn „Paliwa Płynne”:

redakcja@paliwa.pl

  • Przedstawiciel Izby w terenie - region południe:

Tomasz Węgrzynowicz, tel. +48 730 626 100; e-mail:t.wegrzynowicz@paliwa.pl

Zapraszamy także do kontaktu e-mailowego na adres sekretariatu: izba@paliwa.pl