Zgromadzenia członków Polskiej Izby Paliw Płynnych

Ostatnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Paliw Płynnych odbyło się 15 września 2023 r.

Szczegóły w Strefie logowania dla członków PIPP.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Paliw Płynnych:

  • 15 września 2023 roku
  • 28 września 2022 roku
  • 8 września 2021 roku
  • 21 września 2019 roku
  • 20 września 2018 roku
  • 21 września 2017 roku
  • 15 czerwca 2016 roku
  • 25 marca 2015 roku