Zgromadzenia członków Polskiej Izby Paliw Płynnych

21 września 2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Paliw Płynnych.

20 września 2018 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Paliw Płynnych.

21 września 2017 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Paliw Płynnych.

15 czerwca 2016 roku odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Paliw Płynnych.

25 marca 2015 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Paliw Płynnych