Najbliższe szkolenia

Zmiany w VAT na 2018 rok a obowiązki koncesjonariusza – rewolucja czy ewolucja?

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Kasy fiskalne 2018 – nowe regulacje (projekt), problemy praktyczne

 • projektowane zmiany w ustawie o VAT i projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych, warunków technicznych i zwolnień z obowiązku stosowania,
 • nowe zasady ewidencjonowania obrotu w 2018 roku,
 • czy i od kiedy obowiązek instalowania nowych urządzeń?
 • system e-paragonów – od kiedy i jak będzie działać?
 • ulga z tytułu zakupu i wymiany urządzeń fiskalnych
 • faktura do paragonu z NIP-em

2. Skutki w podatku VAT wykreślenia z rejestru podatników VAT czynnych

 • jak sprawdzić status - procedury
 • jak się „przywrócić”
 • konsekwencje wykreślenia dla podatnika i dla kontrahenta

3. Split Payment – mechanizm podzielonej płatności - zasady funkcjonowania, korzyści, zagrożenia

 • wprowadzenie zasady odrębnych płatności „netto” oraz podatku VAT  na wydzielone konto VAT
 • „dedykowany komunikatu przelewu”
 • korzyści, zagrożenia, sankcje:

4. JPK VAT  - procedury

 • jak się przygotować
 • jakie dane wprowadzać do systemu
 • jak wysłać plik z danymi
 • dane obowiązkowe i fakultatywne
 • faktura do paragonu

5. Ewidencja VAT –wersja elektroniczna a inne obowiązki podatnika

6. JPK – wyciągi bankowe raportowane.  System STIR .

7. Rejestr Należności Publicznoprawnych i Rejestru Podmiotów Wykreślonych z VAT a obowiązki Koncesjonariusza OPC

8. Faktura – sankcje i zagrożenia, uszczelnianie systemu a prawidłowe, procedury Przedsiębiorcy Energetycznego

 • znaczenie dokumentu faktury w podatku VAT i dochodowych,
 • skutki wystawiania i otrzymywania błędnych i nierzetelnych faktur,
 • sankcje z ustawy o VAT,
 • sankcje z kodeksu karnego skarbowego,
 • sankcje z kodeksu karnego.

 

Wróć