Najbliższe szkolenia

Zasady współpracy z kontrahentem jako zabezpieczenie płatności

Zakres tematyczny szkolenia:

 

 1. Wstępna i okresowa weryfikacja kontrahenta, w tym:
  1. Dokumenty konieczne do rozpoczęcia współpracy.
  2. Oświadczenia zastępcze i co nam dają.
  3. Specyfika oleju opałowego.
  4. Umowa czy ogólne warunki współpracy?
  5. Transport i zasady jego realizacji - EXW lub DDP.
  6. Zasady fakturowania.
  7. Dokumenty finansowe (bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok obrachunkowy, F- 01).
  8. Należyta staranność i co ona oznacza.
 2. Zabezpieczenie w przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności i kredytem kupieckim:
  1. Weksel.
  2. Hipoteka.
  3. Zastaw kodeksowy i rejestrowy.
  4. Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa.
  5. Poręczenie.
  6. Przewłaszczenie na zabezpieczenie.
 3. Windykacja
  1. Wezwania do zapłaty.
  2. Wpisanie do rejestru dłużników.
  3. Negocjacje z dłużnikiem, na co zwrócić uwagę, żeby uzyskać sprawnie wyrok.
  4. Majątek dłużnika.
  5. Wszczęcie postępowania karnego.
  6. Procedura sądowa.
  7. Wzory dokumentów: w szczególności weksel, pozew do zapłaty, umowa sprzedaży, upoważnienia.

 

 

Wróć