Najbliższe szkolenia

Wymagania dla rynku paliw wprowadzane przez tzw. Pakiet przewozowy – projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Zakres tematyczny szkolenia:

Podstawowe założenia projektu

 1. Cel ustawy i składowe systemu oraz Praktyczne skutki, ryzyka, wątpliwości
 2. Podstawowe definicje: Przewóz towarów, Podmiot wysyłający i odbierający
 3. Towary podlegające monitorowaniu: w ruchu krajowym, dwustronnym, a także w tranzycie
 4. Co będzie podlegać według nomenklatury CN?
 5. Towary zwolnione
 6. Brak możliwości zwolnień -dla kogo?

 

Mechanizmy SENT - obowiązki względem zgłoszeń i ich uzupełnień

 1. Przewóz rozpoczynający się w RP
 2. Przywóz na terytorium RP
 3. Tranzyt przez terytorium RP
 4. Zasady rejestracji na PUESC
 5. Zasady działania PUESC, zgłoszenia w poszczególnych modelach przewozów
 6. "niezwłoczna" aktualizacja danych zawartych w zgłoszeniu
 7. Szczegółowe zasady postępowania
 8. Postępowania w razie niedostępności systemu

 

Część praktyczno-warsztatowa

 1. Praktyczna realizacja obowiązków podmiotu wysyłającego – różne scenariusze INCOTERMS
 2. Praktyczna realizacja obowiązków przewoźnika – różne scenariusze INCOTERMS
 3. Praktyczna realizacja obowiązków podmiotu odbierającego – różne scenariusze INCOTERMS
 4. Wady systemu SENT

 

System Kar wg SENT

 1. Kontrola SENT
 2. Przesłanki ukarania (za co i komu grożą sankcje)
 3. Procedura nakładania kar i możliwość odstąpienia od ukarania.

 

Wróć