Najbliższe szkolenia

Szkolenie PIPP we Władysławowie

21 - 23 listopada 2017 r.

 

Władysławowo, Hotel Maloves SPA & RESORT

 

Podczas szkolenia zostaną poruszone najistotniejsze zagadnienia dot. operatorów rynku paliw.

Agenda spotkania:

I dzień – 21 listopada (wtorek)

doba hotelowa zaczyna się o godz. 15.00

14.30 lunch

15.30-18.00 - szkolenie cz. I

  • SENT - ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów i jej nowelizacja; obowiązek posiadania lokalizatorów; dyskusja i pytania - adw. Maksymilian Graś

18.00-19.00 - konsultacje indywidualne z adw. Maksymilianem Grasiem, adw. Norbertem Lenkiewiczem, mec. Krzysztofem Rutkowskim

19.00 kolacja

nocleg

 

II dzień – 22 listopada (środa)

9.30-11.00 - szkolenie cz. II

  • SENT - ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów i jej nowelizacja; kontrola i kary, regulacje przejściowe; STIR - nadzór nad operacjami bankowymi; Split payment; dyskusja i pytania - adw. Maksymilian Graś

11.30-13.00 - szkolenie cz. III

  • SENT - ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów i jej nowelizacja; obowiązek posiadania lokalizatorów, SENT zbiorczy; JPK; tzw. puste faktury; dyskusja i pytania - mec. Krzysztof Rutkowski

13.00-14.00 – konsultacje indywidualne z adw. Maksymilianem Grasiem, adw. Norbertem Lenkiewiczem, mec. Krzysztofem Rutkowskim

14.30 lunch

15.30-18.00 - szkolenie cz. IV

  • VAT – należyta staranność; orzecznictwo sądów administracyjnych i europejskich ws. należytej staranności VAT; jak korzystać z orzecznictwa; jak działać, aby zachować prawo do odliczania VAT od nabywanych paliw; biopaliwa
    i biokomponenty – istotne zmiany; pozostałe regulacje prawne dot. branży paliwowej – nowe obowiązki; dyskusja i pytania - mec. Krzysztofem Rutkowskim

18.00-19.00 – konsultacje indywidualne z adw. Maksymilianem Grasiem, adw. Norbertem Lenkiewiczem, mec. Krzysztofem Rutkowskim

19.00 kolacja

nocleg

 

III dzień – 23 listopada (czwartek)

9.30-11.30 - szkolenie cz. V

  • Nowe wymogi techniczne dla stacji paliw i inne dyskutowane propozycje zmian – m.in. VRS-y, znaki drogowe, dostawa paliw do zbiorników przydomowych, dyskusja i pytania – adw. Norbert Lenkiewicz

 

*Polska Izba Paliw Płynnych zastrzega sobie możliwość korekty programu.

 

 

Wróć