Najbliższe szkolenia

RYNEK PALIW 2019 - Przegląd najważniejszych zagadnień rynku paliwowego.Co było? Co jest? Co nas czeka?

 

6 listopada 2018 r., godz. 10:00 

1. Koncesje

 • Stan prawny.
 • Jak uzyskać koncesję?
 • Jak zmienić lub przedłużyć koncesję?
 • Obowiązki przedsiębiorcy posiadającego koncesję.

2. Pakiety - obowiązki sprawozdawczo - informacyjne

 • Informacje o infrastrukturze.
 • Informacje o magazynowaniu, przeładunku, przesyle lub dystrybucji paliw.
 • Informacje o wytworzonych i przywiezionych paliwach

3. Kary. Sankcje. Nowe wysokości opłat koncesyjnych.

 • Nowa wysokość opłat koncesyjnych.
 • Za co są najczęstsze kary?
 • Jak uniknąć kary lub zmniejszyć jej wymiar?
 • Przedsiębiorca w postępowaniu przed URE i SOKIK.

4. Jeszcze o dostosowywaniu koncesji do nowej definicji paliw ciekłych (kody CN)

 • Stan rozpatrywania wniosków.
 • Dotychczasowa praktyka Prezesa URE.
 • Jak odpowiedzieć na wezwanie, co robić w postępowaniu przed URE  - praktyka!
 • Co w razie otrzymania zawiadomieniu o wygaśnięciu koncesji?

5. „Podwójne” opłaty koncesyjne

 • Aktualny stan prawny.
 • Postępowania przed URE i postępowania sądowe – praktyka!
 • Możliwości obrony.

6. SPLI PAYMENT, czyli podzielona płatność.

 • Czy i po co stosować SPLIT PAYMENT?
 • SPLIT PAYMENT w praktyce.

7. Problemy z VAT – co dalej?

 • Jak się nie dać wkręcić w karuzelę?
 • Należyta staranność. Metodyka należytej staranności.
 • Kaucje gwarancyjne (VAT i URE).
 • Postępowania. Praktyka organów kontrolnych.
 • Przegląd aktualnego orzecznictwa sądowo – administracyjnego .

8. Lekki Olej Opałowy

 • Aktualny stan prawny.
 • Aktualna praktyka organów skarbowych i sądów administracyjnych.
 • Planowane zmiany. Nowy SENT na opał?

9. Nowe oznaczenia odmierzaczy na stacjach paliw – nowe obowiązki.

10. VRSy

 • Historia.
 • Aktualne obowiązki.
 • Kto i co musi zrobić na swojej stacji?

  

Szkolenie prowadzi: mec. Adam Toczyski

 

Wróć