Najbliższe szkolenia

Rozliczenia ilościowe i zasady rozliczeń ubytków paliw ciekłych w trakcie inwentaryzacji na stacjach paliw

22 listopada 2018 r., godz. 10:00 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 21.11.2018 R.!

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Dwa systemy rozliczeń ilościowych na stacji paliw: w temperaturze rzeczywistej i w temperaturze 15C:

-   ich wady i zalety

-   zasady wzajemnych przeliczeń.

2. Zasady gospodarki magazynowej na stacji paliw: określanie ilości paliw przyjętych do, w magazynowanych i        wydawanych ze stacji paliw.

3. Podstawy prawne rozliczania ubytków paliw na stacji paliw.

4. Normy ubytków naturalnych i dopuszczalnych różnic inwentaryzacyjnych paliw na stacji paliw.

5. Zasady i warunki prawidłowego rozliczania ubytków naturalnych paliw ciekłych na stacjach paliw.

6. Zasady i warunki prawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji paliw płynnych na stacjach paliw

 

Szkolenie prowadzi: dr inż. Andrzej Jarzębski - biegły sądowy

koszt szkolenia:

440 zł (+23% VAT) /osoba przy zgłoszeniu do 31 października 2018 r.

490 zł (+23% VAT) /osoba przy zgłoszeniu po 31 października 2018r.

420 zł (+23% VAT) /osoba Członkowie Polskiej Izby Paliw Płynnych

miejsce szkolenia: siedziba Polskiej Izby Paliw Płynnych, Warszawa, ul. Słomińskiego 19 lok. 521

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 listopada 2018 r.

Wróć