Najbliższe szkolenia

Regulacje dla branży paliwowej od 2018 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian w Pakiecie Paliwowym 2. Zmiany w SENT

Zakres tematyczny szkolenia:

I.                   System monitorowania przewozu towarów (SENT):

 1. SENT GEO - ustawa SENT dot. tzw. geolokalizatorów
 2. SENT II - nowelizacja ustawy SENT (zmiany w całej ustawie)
 • "kolej na kolej"
 • zmiany „produktowe”
 • zmiany w zakresie zgłoszeń SENT
 • zmiany dot. dokumentów MM
 • nowe obowiązki informacyjne i administracyjne i zmiany dot. kontroli
 • zmiany dot. kar i sankcji oraz "amnestia" SENT
 • regulacje przejściowe
 • problemy praktyczne
 1. tzw. SENT ZBIORCZY - zmiany techniczne
 2. Ograniczenia
 3. SENT pierwszych miesięcy - wybrane scenariusze

 

II.                Pakiet Paliwowy 2:

 1. zmiana definicji paliw ciekłych
 2. zmiany do mechanizmu pakietu paliwowego;
 3. zmiany dot. importu paliw;
 4. zmiany dot. kaucji gwarancyjnej VAT
 5. zmiany dot. tzw. bezpodstawnego wzbogacenia w VAT i przy ubieganiu się o nadpłatę;
 6. zmiany w zakresie wystawiania paragonów i faktur VAT.

 

 ZMIANY W VAT

III.         Nowe wytyczne Ministerstwa Finansów dot. należytej staranności VAT

IV.         Zmiany w VAT - „split payment”

 1. wprowadzenie podzielonej płatności
 2. nowe obowiązki dostawców/nabywców
 3. stosowanie split payment
 4. split payment vs. należyta staranność
 5. problemy praktyczne

V.         Zmiany w VAT - elektronizacja kas fiskalnych i CRK

 1. ograniczenia wystawiania faktur na podstawie paragonów
 2. obowiązek instalowania nowych kas fiskalnych
 3. dodatkowe obowiązki dot. kas fiskalnych

 VI.          Zmiany w VAT - elektronizacja wykazu podatników VAT

VII.        STIR

 1. istota STIR – typowanie rachunków bankowych do blokowania
 2. ograniczenia rachunku zablokowanego na podstawie STIR

 

 ZMIANY W AKCYZIE

 1. Zmiany w akcyzie (elektronizacja dokumentów dostawy)
 2. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

[

Wróć