Najbliższe szkolenia

Przekształcenie przedsiębiorstwa a zachowanie ciągłości działalności Koncesjonariusza - problematyka prawna i podatkowa

17 kwietnia 2018 r., godz. 10:00

Zakres tematyczny szkolenia:

 

 1. Przedsiębiorstwo-podlegające przekształceniu
  1. Cel przekształceń
  2. Wybór nowej formy prawnej przedsiębiorstwa
  3. Termin
 2. Przekształcenie
  1. Wymogi prawne
  2. Dokumentacja
  3. Od działalności do spółki - krok po kroku
  4. Łączenie (dzielenie) podmiotów
 3. Przekształcenie a podatki
  1. Spis kosztów podatkowych
  2. Zagrożenia w obrocie z podmiotem po przekształceniu (zagrożenia podatkowe)
 4. Przekształcenie a działalność koncesjonowana
  1. Obowiązki informacyjne – raportowanie do Prezesa URE
  2. Procedury dachowanie ciągłości prowadzonej działalności
  3. Przekształcenie podmiotów a aktywna koncesji OPC
  4. Przejęcie podmiotu posiadającego koncesję OPC  - procedura sądowa i administracyjna
  5. Zagrożenia Koncesjonariusza w obrocie z  podmiotem w trakcie i po przekształceniu (zagrożenia gospodarcze)

                           i.          Umowy cywilnoprawne

                          ii.          Zasady reprezentacji – podmiotu (nacisk na szkolenie kierowców i przyjmujących zamówienia)

                        iii.          Oświadczenia nabywcy oleju opalowego

                        iv.          Zagrożenie naruszeń koncesji w obrocie z podmiotem przekształconym (np. ruszenia poprzez obrót, naruszenia poprzez braki aktualizacji infrastruktury, naruszenia poprzez nienormatywną infrastrukturę)

 

Szkolenie prowadzi:

Przedstawiciel Kancelarii Prawnej Kijewski Graś

 

Koszt szkolenia:

 • 530 zł (+23% VAT) /osoba przy zgłoszeniu do 28 lutego 2018 r.
 • 590 zł (+23% VAT) /osoba przy zgłoszeniu po 28 lutego 2018 r.
 • Członkowie Polskiej Izby Paliw Płynnych - 480 zł (+23% VAT) /osoba

 

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 6 kwietnia 2018 r.

Wróć