Najbliższe szkolenia

Przekształcenie przedsiębiorstwa a zachowanie ciągłości działalności Koncesjonariusza - problematyka prawna i podatkowa

Zakres tematyczny szkolenia:

 

 1. Przedsiębiorstwo-podlegające przekształceniu

  1. Cel przekształceń

  2. Wybór nowej formy prawnej przedsiębiorstwa

  3. Termin

 2. Przekształcenie

  1. Wymogi prawne

  2. Dokumentacja

  3. Od działalności do spółki - krok po kroku

  4. Łączenie (dzielenie) podmiotów

 3. Przekształcenie a podatki

  1. Spis kosztów podatkowych

  2. Zagrożenia w obrocie z podmiotem po przekształceniu (zagrożenia podatkowe)

 4. Przekształcenie a działalność koncesjonowana

  1. Obowiązki informacyjne – raportowanie do Prezesa URE

  2. Procedury dachowanie ciągłości prowadzonej działalności

  3. Przekształcenie podmiotów a aktywna koncesji OPC

  4. Przejęcie podmiotu posiadającego koncesję OPC  - procedura sądowa i administracyjna

  5. Zagrożenia Koncesjonariusza w obrocie z  podmiotem w trakcie i po przekształceniu (zagrożenia gospodarcze)

  • Umowy cywilnoprawne

  • Zasady reprezentacji – podmiotu (nacisk na szkolenie kierowców i przyjmujących zamówienia)

  • Oświadczenia nabywcy oleju opalowego

  • Zagrożenie naruszeń koncesji w obrocie z podmiotem przekształconym (np. ruszenia poprzez obrót, naruszenia poprzez braki aktualizacji infrastruktury, naruszenia poprzez nienormatywną infrastrukturę)

 

Wróć