Najbliższe szkolenia

Przegląd najważniejszych zagadnień rynku paliwowego. Co nowego w SENT. Co dalej w VAT. Sprawozdania URE.

12 czerwca 2019 r., godz. 10:00

szkolenie w Warszawie

tematyka szkolenia:

1. SENT 2.

 • Jak było, a co będzie. Podstawy prawne.
 • Nowe rodzaje SENT.
 • Zmiany w zgłoszeniach SENT
 • SENT „na siebie”, zmiany w dokumentach MM.
 • Kontrole i kary w SENT.

2. SENT 3 GEO.

 • Nowe obowiązki. Jak i po co??
 • Aplikacje mobilne.
 • Geolokalizatory i urządzenia zewnętrzne.
 • Zmiany w zgłoszeniach SENT oraz w rejestracji na PUESC.
 • Obowiązki kierowców i przewoźników.
 • Nowe zgłoszenia i formularze SENT.
 • Co w razie awarii.
 • Kontrole i kary w SENT GEO.

3. SENT opałowy.

4. SENT w praktyce organów skarbowych i sądów.

5. Obowiązki sprawozdawczo – informacyjne do URE (infrastruktura, magazynowanie i przeładunek paliw, wytwarzanie i przywóz paliw)

6. Dostosowywanie koncesji do nowej definicji paliw ciekłych (kody CN).

 • Postępowania przed URE  - praktyka.
 • Wygaśnięcie koncesji.

7. Problemy z VAT – co dalej?

 • Jak się nie dać wkręcić w karuzelę?
 • Należyta staranność. Metodyka należytej staranności.
 • Kaucje gwarancyjne (VAT i URE).
 • Postępowania. Praktyka organów kontrolnych.
 • Przegląd aktualnego orzecznictwa sądowo – administracyjnego.

8. VRSy - aktualne obowiązki stacji.

9. Dyskusja.

 

prowadzący szkolenie: mec. Adam Toczyski

 

przewidywana godzina zakończenia szkolenia: 15.00

 

koszt szkolenia:

440 zł (+23% VAT) /osoba przy zgłoszeniu do 3 czerwca 2019 r.

490 zł (+23% VAT) /osoba przy zgłoszeniu po 3 czerwca 2019 r.

420 zł (+23% VAT) /osoba Członkowie Polskiej Izby Paliw Płynnych

 

miejsce szkolenia: Warszawa - siedziba Polskiej Izby Paliw Płynnych, ul. Słomińskiego 19 lok.521

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 czerwca 2019 r.

Wróć