Najbliższe szkolenia

Pakiet przewozowy – transport pod nadzorem (ustawa obowiązująca i jej nowelizacja)

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów i jej nowelizacja

  2. Wprowadzenie lokalizatorów w każdym środku transportu

  3. Zasady obchodzenia się z lokalizatorami

  4. SENT zbiorczy

  5. Dalsze zmiany w „Pakiecie Przewozowym”

  6. Możliwe kary

  7. Obowiązki przedsiębiorców, które należy spełnić do 7 lipca br., a wynikające z Rozporządzenia Ministra Energii w spr wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych

  1. Dyskusja

 

Wróć