Najbliższe szkolenia

Pakiet przewozowy – transport pod nadzorem (ustawa obowiązująca i jej nowelizacja)

29 czerwca  2017 r., godz. 10:00

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów i jej nowelizacja

 2. Wprowadzenie lokalizatorów w każdym środku transportu

 3. Zasady obchodzenia się z lokalizatorami

 4. SENT zbiorczy

 5. Dalsze zmiany w „Pakiecie Przewozowym”

 6. Możliwe kary

 7.  Obowiązki przedsiębiorców, które należy spełnić do 7 lipca br., a wynikające z Rozporządzenia Ministra Energii w spr wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych        

 1. Dyskusja

 

Szkolenie prowadzi:

adw. Maksymilian Graś, adwokat - Kancelaria Prawna Kijewski Graś 

 

Koszt szkolenia:

 • 400 zł (+23% VAT) /osoba przy zgłoszeniu do 20 czerwca 2017 r.

 • 450 zł (+23% VAT) /osoba przy zgłoszeniu po 20 czerwca 2017 r.

 • Członkowie Polskiej Izby Paliw Płynnych niezależnie od daty zgłoszenia - 350 zł (+23% VAT) /osoba

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 27 czerwca 2017 r.

 

Wróć