Najbliższe szkolenia

Oczekiwane zmiany prawne dotyczące branży paliwowej 2017 – 2018

Zakres tematyczny szkolenia:

 

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów i jej nowelizacje

SENT GEO

 • nowelizacja ustawy SENT dot. tzw. geolokalizatorów
 • nowe obowiązki dla przewoźników i kierowców
 • zmiany dot. systemu kar

SENT II

 • Szeroka nowelizacja ustawy SENT (zmiany w całej ustawie)

          „kolej na kolej”

          zmiany „produktowe” leki, produkty spożywcze i inne doprecyzowania

          likwidacja PKWiU

          nowe wymogi dla dokumentu „MM”

          nowe obowiązki informacyjne i administracyjne i zmiany dot. kontroli

          zmiany dot. kar i sankcji   oraz „amnestia” SENT

 

Część praktyczno-warsztatowa

 • Wybrane scenariusze
 • Analiza wybranych problemów (odmowa przyjęcia towaru, reklamacja)
 • Zmiany techniczne na PUESC (tzw. SENT ZBIORCZY)

Kontrole i kary

 • Kontrola wykonywana na gruncie Pakietu Przewozowego – pierwsze doświadczenia
 • System Kar wg SENT
 • Procedura nakładania kar i możliwość odstąpienia od ukarania
 • Problemy z wszczynaniem postępowań karnych
 • Konwoje i zakładanie zabezpieczeń urzędowych

 

Pozostałe istotne dla branży zmiany w prawie

 • Zmiany w VAT
 • Należyta staranność
 • Split Payment
 • Elektronizacja kas fiskalnych i CRK
 • Elektronizacja wykazu podatników VAT
 • STIR – nadzór nad operacjami bankowymi
 • Pozostałe zmiany (Prawo energetyczne, akcyza)

Zmiany w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

 • Duża nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych od 1 stycznia 2018 r.
 • Kluczowe zmiany w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
 • nowy obowiązek obligatoryjnego blendingu
 • opłata zastępcza
 • współczynniki redukcyjne
 • współuwodornienie
 • podwójne zaliczanie

 

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

 

Wróć