Najbliższe szkolenia

Koncesje – podsumowanie po wejściu w życie „pakietów”

Zakres tematyczny szkolenia:

 

1.     Prawo energetyczne a prawo paliwowe.

2.     Koncesja a swoboda działalności gospodarczej.

3.     Podmioty zobowiązane do posiadania koncesji i ich rodzaje.

4.     Przeładunek z cysterny na cysternę – czy dozwolony?

5.     Warunki uzyskania koncesji.

6.     Promesa, zmiana i przedłużenie koncesji.

7.     Postępowanie koncesyjne przed URE.

8.     Opłaty – w tym podwójne roczne opłaty koncesyjne.

9.     Kupno paliwa z importu a koncesja OPZ.

10.  Rejestr podmiotów przywożących.

11.  Kary za brak posiadania koncesji.

12.  Braki koncesji u dostawcy.

13.  Odpowiedzialność za infrastrukturę odbiorcy.

14.  SENT.

15.  Kontrole.

16.  Jak weryfikować kontrahenta – koncesjonariusza?

17.  Dyskusja.

 

 

 

Wróć