Najbliższe szkolenia

Kompetencje sprzedażowe, rekomendacji produktów oraz radzenie sobie z tzw."trudnym klientem" na stacji paliw

26 marca 2019 r., godz. 10:00

 

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Psychologiczne podstawy procesu

 • Otwarcie i dobre pierwsze wrażenie
 • Sprzedawania a informowanie
 • Etapy procesu sprzedaży korzyści
 • Rozpoznawanie sygnałów zakupu
 • Diagnoza potrzeb; pogłębienie wiedzy o drugim człowieku
 • Efekt diagnozy; sprzedawanie korzyści
 • Zamkniecie procesu sprzedaży i techniki zamknięcia

2. Kompetencje miękkie    

 • Wzmacnianie własnych kompetencji komunikacyjnych
 • Znaczenie słów – budowanie skutecznego przekazu
 • Aktywne słuchanie i nie tylko; wybrane pozycje słuchania
 • Przekaz niewerbalny i trudności w interpretacji

3. Radzenie sobie ze sprzeciwem i tzw. „trudnym klientem”

 • Typologia klienta ze względu na stosunek do usługi / produktu
 • Typologia klienta ze względu na ich stosunek do nas
 • Sprzeciw klienta
 • Techniki radzenia sobie ze sprzeciwem
 • Stres zadany przez klienta

4. Konflikt i asertywna reakcja

 • Identyfikacja źródeł trudności; skąd się biorą obiekcje i trudności
 • Pozytywne i negatywne oblicza konfliktu;
 • Asertywny pracownik stacji? To się opłaca
 • Zrozumienie dlaczego w niektórych sytuacjach tak trudno jest być asertywnym
 • Techniki asertywne i ich praktyczne wykorzystanie

5. Podsumowanie szkolenia

 • Błędy w pracy z klientem
 • Planowanie własnych celów rozwojowych
 • Podsumowanie szkolenia

 

Szkolenie prowadzi: Wacław Kisiel-Dorohinicki - psycholog biznesu, trener kadr, doradca zawodowy, coach kariery

koszt szkolenia:

440 zł (+23% VAT) /osoba przy zgłoszeniu do 8 marca 2019 r.

490 zł (+23% VAT) /osoba przy zgłoszeniu po 8 marca 2019 r.

420 zł (+23% VAT) /osoba Członkowie Polskiej Izby Paliw Płynnych

miejsce szkolenia: siedziba Polskiej Izby Paliw Płynnych, Warszawa, ul. Słomińskiego 19 lok. 521

przewidywana godzina zakończenia szkolenia: 15.00

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 22 marca 2019 r.

Wróć