Najbliższe szkolenia

Kluczowe zmiany w ustawie o podatku akcyzowym od 2018 r.

Zakres tematyczny szkolenia:

Zmiany w podatku akcyzowym od 2018 r.

 1. E-DD – do kogo kierowana jest nowelizacja akcyzy?
 2. E-DD – podstawowe pojęcia
 3. Kim jest użytkownik systemu e-DD?
 4. Katalog przemieszczeń objętych e-DD
 5. Specyfika transakcji transgranicznych vs. e-DD
 6. E-DD jako warunek zwolnienia od akcyzy
 7. Jak rozpocząć przemieszczanie na podstawie e-DD?
 8. Zasady zakończenia przemieszczania na podstawie e-DD
  1. Co to jest raport odbioru / raport wywozu?
  2. Terminy zakończenia przemieszczenia na podstawie e-DD
  3. Konsekwencje niedopełnienia terminów ustawowych?
 9. Szczególne przypadki zw. z przemieszczaniem wyrobów na e-DD
  1. Unieważnienie e-DD / Zmiana miejsca przeznaczenia
  2. Odmowa przyjęcia wyrobów akcyzowych
 10. Kontrola celno-skarbowa przy odbiorze wyrobów akcyzowych
 11. E-DD a zabezpieczenie akcyzowe
 12. Zakończenie przemieszczenia na e-DD jako warunek zerowej stawki akcyzy
 13. Sankcyjne stawki akcyzy
 14. E-DD a ustawa SENT
 15. Specyfika wyrobów akcyzowych a e-DD
  1. Paliwa lotnicze i żeglugowe
  2. Wyroby węglowe
  3. LPG
 16. Pozostałe zmiany
  1. Zerowa stawka na CNG i LNG
  2. Liberalizacja definicji ubytków
  3. Rozszerzenie zakresu zwolnienia dla ubytków wyrobów akcyzowych
 17. Aktualizacja Nomenklatury Scalonej
 18. KAS a podatek akcyzowy – właściwość organów podatkowych

 

Wróć