Najbliższe szkolenia

Kluczowe zmiany w ustawie o podatku akcyzowym od 2018 r.

Zakres tematyczny szkolenia:

 I. E-DD i inne kluczowe zmiany w ustawie o podatku akcyzowym od 2018 r.

1. Zastąpienie stosowanych w ustawie o podatku akcyzowym kodów Nomenklatury Scalonej kodami stosowanymi w prawie celnym.

2. Szczególne regulacje dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy  oraz zwolnionych ze względu na przeznaczenie:

‒       zmiany w Systemie EMCS

‒       pojęcie użytkowników Systemu EMCS

‒       e-DD elektroniczny dokument dostawy

‒       dokument zastępujący e-DD

‒       pojęcie podmiotu wysyłającego

‒       pojęcie podmiotu odbierającego

‒       zasady przemieszczania wyrobów akcyzowych na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD

‒       warunki zastosowania zerowej stawki akcyzy i zwolnienia ze względu na przeznaczenie wyrobów akcyzowych

‒       regulacje dotyczące stosowania zabezpieczenia akcyzowego

‒       zmiany dotyczące zapisów w ewidencjach akcyzowych

 

3. Zmiany stosowania stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych  przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe, w tym stawek mających zastosowanie do ubytków lub całkowitego zniszczenia tych wyrobów.

 

4. Zmiany w zakresie definicji ubytków wyrobów akcyzowych i ich rozliczania.

 

5. Wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej a podatek akcyzowy:

‒       właściwość urzędów w sprawach dotyczących akcyzy - omówienie poszczególnych przypadków,

‒       zasady rozliczania akcyzy i składania deklaracji podatkowych

 

II. Odpowiedzialność za oszustwa podatkowe na gruncie ustawy o podatku akcyzowym

‒       dobra i zła wiara

‒       odpowiedzialność w łańcuchu dostaw

 

III. Konwojowanie wyrobów akcyzowych - problemy praktyczne

 

IV. Jakość paliw a podatek akcyzowy i opłata paliwowa

 

 

Wróć