Najbliższe szkolenia

Jak przygotować się na wejście w życie RODO?

Zakres tematyczny szkolenia:

 

Panel I - Zmiany w prawie ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

 

Omówienie zmian, jakie w systemie ochrony danych osobowych wprowadzają przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w szczególności obowiązków administratora danych osobowych. Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych, zasady przetwarzania danych osobowych, obowiązki administratora danych osobowych w przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

Panel II - Jak przygotować się do stosowania rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)?

 

Omówienie przykładowych etapów wdrożenia europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu dostosowania podmiotu pod względem organizacyjnym, technicznym i prawnym. Wyjaśnienie pojęcia certyfikacji i kodeksu postępowania w kontekście zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO. 

 

Panel III - Nowa rola procesorów w świetle RODO

 

Omówienie procesów przekazywania danych osobowych do podmiotów zewnętrznych, z uwzględnieniem przekazywania danych do państw trzecich. Podobieństwa i różnice pomiędzy udostępnieniem i powierzeniem danych osobowych. Zasady legalnego udostępniania i powierzania danych osobowych świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO. 

 

Wróć