Najbliższe szkolenia

Zmiany przepisów dot. działalności w zakresie OPC i OPZ.

 

19 czerwca 2019 r., godz. 10:00

szkolenie w Krakowie

tematyka szkolenia:

Zmiany przepisów dot. działalności w zakresie OPC

  1. Obowiązek uzyskania tzw. zaawansowanego poziomu rejestracji SENT

1.1.   Data graniczna - 1 sierpnia 2019 r.

1.2.   Jak w praktyce doprowadzić do rejestracji odbiorców SENT?

1.3.   Co to jest profil podstawowy i zaawansowany?

1.4.   Kto jest zobowiązany do posiadania profilu zaawansowanego?

1.5.   W jaki sposób należy uzyskać profil zaawansowany?

  1. Tzw. Pakiet Opałowy i SENT opałowy – projekt z dnia 17 maja 2019 r.

2.1.   Nowe pojęcia w ustawie SENT (podmiot nabywający, podmiot sprzedający, ZPO, PPO)

2.2.   Kto i kiedy ma obowiązek dokonywać zgłoszenia SENT OPAŁOWY

2.3.   Jakie informacje należy zgłaszać?

2.4.   Wyłączenia z obowiązku dokonywania zgłoszeń SENT w przypadku paliw opałowych

2.5.   Wymogi dla WNT paliw opałowych

2.6.   Kiedy przewoźnik może odmówić przewozu paliwa opałowego?

2.7.   Nowy system kar pieniężnych

  1. Zmiany w przepisach akcyzowych w zakresie paliw opałowych

3.1.   Zgłoszenie rejestracyjne w akcyzie

3.2.   Przesłanki wykreślenia z rejestru podmiotów

3.3.   WNT paliw opałowych – zmiany w przepisach akcyzowych

3.4.   Nowe warunki stosowania stawek akcyzy dla paliw opałowych

3.5.   Stosowanie karnej stawki akcyzy dla paliwa opałowego

3.6.   Instytucja zwrotu akcyzy

  1. SENT LPG 

4.1.   Założenia projektowanych zmian

4.2.   Zmiana wykazu towarów objętych ustawą SENT

4.3.   Wyłączenia i zwolnienia dla LPG w butlach

4.4.   Dodatkowe obowiązki w przypadku dostawy do stacji paliw

4.5.   SENT zbiorczy dla LPG

4.6.   Pozostałe zmiany w zakresie LPG

  1. Najnowsze orzeczenia dot. SENT
  1. Obligatoryjny VAT split payment (mechanism podzielonej płatności)

6.1.   Jakich wyrobów będzie dotyczył obligatoryjny split payment

6.2.   Jakie sankcje przewidziano za niestosowanie split payment

6.3.   Praktyczne problemy dot. split payment

6.4.   Wejście w życie i przepisy przejściowe

  1. Pakiet paliwowy

7.1.   Zmiany dot. definicji paliw i Prawa energetycznego

7.2.   Zmiany dot. olejów smarowych i preparatów smarowych

7.3.   Zmiany dot. smarów plastycznych

7.4.   Zmiany dot. tzw. szybkiego VAT (VAT-14)

7.5.   Pozostałe zmiany

  1. Zmiany w zakresie sprawozdawczości

8.1.   Nowe wersje sprawozdań paliwowych

8.2.   Sprawozdania do URE

8.3.   Sprawozdania do ARM

Zmiany przepisów dot. działalności w zakresie OPC i OPZ. Zmiany przepisów dot. działalności w zakresie OPZ

  1. Zmiany dotyczące bio-paliw

9.1.   NCW na lata 2019 – 2024

9.2.   Bioblending (zmiany dot. limitów i sprawozdawczości)

9.3.   Podwójne zaliczenie, biopaliwa 2 generacji, współuwodornienie

9.4.   Co dalej z B-100?

9.5.   Narodowy Cel Redukcyjny w 2020 r.

prowadzący szkolenie: mec. Krzysztof Rutkowski

przewidywana godzina zakończenia szkolenia: 15.00

koszt szkolenia:

440 zł (+23% VAT) /osoba przy zgłoszeniu do 5 czerwca 2019 r.

490 zł (+23% VAT) /osoba przy zgłoszeniu po 5 czerwca 2019 r.

420 zł (+23% VAT) /osoba Członkowie Polskiej Izby Paliw Płynnych

miejsce szkolenia: KRAKÓW - Hotel Witek, ul. Handlowców 14, 32-085 Modlniczka

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 czerwca 2019 r.

Wróć