205. MOYA

PKN Orlen: Gospodarka odpadami na stacjach paliw w świetle najnowszej legislacji

Stacje paliw PKN ORLEN objęte są systemem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Obiekty wyposażone są w odpowiednio oznakowane pojemniki usytuowane zarówno na terenie stacji paliw (zwykle przy wejściu do budynku stacji), jak i przy odmierzaczach paliwowych - mówi Joanna Zakrzewska, rzecznik prasowy PKN Orlen. Stacje paliw prowadzą również zbiórkę odpadów opakowaniowych po produktach zakupionych na stacji paliw takich jak np.: oleje. Niektóre stacje udostępniają klientom oddzielny pojemnik na opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone. W czasie modernizacji czy inwestycji doposażamy sukcesywnie kolejne stacje paliw w takie pojemniki. Wyjątek stanowią opakowania po płynach do spryskiwaczy. Ponieważ nie stanowią one odpadu niebezpiecznego można je wyrzucić do ogólnie dostępnych pojemników na odpady segregowane z tworzyw sztucznych. Klientów stacji paliw ORLENU informujemy jak prawidłowo postępować z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – informacje na ten temat są wywieszone w widocznych miejscach na stacjach paliw.Warto dodać, że zgodnie z obowiązującym prawem stacje paliw nie wymagają uregulowania stanu formalno – prawnego w zakresie gospodarki odpadami w zakresie wytwarzania odpadów ponieważ nie wytwarzają w związku z eksploatacją instalacji powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych oraz powyżej 5 000 kg odpadów innych niż niebezpieczne. Właściciele stacji franczyzowych samodzielnie podejmują decyzję czy ich placówki objęte są systemem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ponieważ takie zagospodarowanie odpadów stało się w Polsce standardem, duża liczba placówek franczyzowych się to tego stosuje i prowadzi właśnie selektywną zbiórkę odpadów. Dynamiczny rozwój oferty pozapaliwowej znacząco wpływa na ilość odpadów wytworzonych na stacjach paliw. Należy pamiętać, że zmienność sprzedaży produktów pozapaliwowych na danym obiekcie (MOP, stacja przy trasach szybkiego ruchu, stacja miejska czy stacja gminna, etc.) jest niestabilnym czynnikiem wpływającym na ilość powstających odpadów. Poza tym przepisy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w istotny sposób kształtują system gospodarki odpadami komunalnymi (w tym ilość powstających odpadów komunalnych), pozwalając gminie na przejęcie gospodarowania odpadami komunalnymi i określenie zasad jej realizacji lub pozostawienie jej w gestii prowadzącego stacje.Specyfika funkcjonowania stacji paliw ORLENU generuje pewne ilości odpadów - na przykład najczęściej kupowane ciepłe napoje (kawa i herbata) są dostępne w jednorazowych kubkach, które natychmiast po wypiciu kawy czy herbaty trafiają do kosza na śmieci. Również przekąski często są albo szczelnie opakowane albo przynajmniej podawane w jednorazowych opakowaniach. Szczególnie trudne do zagospodarowania są wszelkie tzw. opakowania wielomateriałowe, czyli takie w których połączone są na stałe różne materiały, np.: papier, tworzywa sztuczne, aluminium – tak na przykład pakowane są chipsy czy napoje w kartonikach. PKN ORLEN na swoich stacjach wprowadza wiele udogodnień pozwalających zastosować w praktyce proekologiczne rozwiązania. Większość produktów z oferty gastronomicznej stacji ORLENU jest serwowana w jednorazowych opakowaniach (na tekturowych tackach lub w papierkach spożywczych). Opakowania są dopasowywane wielkością do rodzaju produktu w taki sposób, aby było to nie tylko wygodne, lecz również bezpieczne. Są to opakowania wyprodukowane najczęściej z jednego rodzaju surowca: papier, tektura, ewentualnie folia. Sięganie po takie właśnie produkty generuje nie tylko minimalną ilość odpadów, ale także pozwala na wykorzystanie samego opakowania w inny sposób. Jednym z cenionych przez PKN ORLEN i pożądanych naszym zdaniem trendów w tworzeniu opakowań jest szeroko pojęte podejście eko, w co wpisują się:- opakowania z surowców odnawialnych, biodegradowalne, szeroko pojęte ekologiczne formy łatwe do recyklingu,- opakowania z produktów tworzonych w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego,- opakowania umożliwiające ponowne użycie,- zastępowanie opakowań wielomateriałowych – monomateriałowymi.PKN ORLEN S.A. realizuje obowiązki wynikające z „Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, jako wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach” za pośrednictwem Organizacji Odzysku (w zakresie opakowań bezpiecznych) i Izby Gospodarczej (w zakresie opakowań po substancjach niebezpiecznych). Warto przypomnieć, że do zadań tych należą:- poddawanie odzyskowi i recyklingowi określonej masy odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań po wprowadzonych produktach,- prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych w celu podnoszenia stanu świadomości ekologicznej w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. Sławomir Brzózek Prezes Zarządu Fundacji „Nasza Ziemia”: – Stacje paliw to miejsca, w których szczególnie warto i trzeba zwracać uwagę na poszanowanie środowiska. Tak ze względu na wpływ na środowisko, jakie wywierają same stacje, jak i na liczebność osób je odwiedzających. Są one są naturalnym, i w mojej ocenie właściwym miejscem, do promowania ekojazdy, nieśmiecenia i segregacji odpadów, poszanowania bioróżnorodności oraz angażowania klientów stacji w działania prośrodowiskowe, co może być bardzo interesujące z punktu widzenia budowania ich konsumenckiej lojalności. Jak na razie niewiele z sieci stacji paliw podejmuje to wyzwanie w ambitniejszym zakresie, w zasadzie nie wychodząc poza wymogi wynikające z przepisów prawa, np. obowiązkowa segregacja odpadów. To pole ciągle jeszcze czeka na lidera, a można nim jeszcze stosunkowo łatwo zostać poprzez działania prośrodowiskowe „odróżnić się od konkurencji". „Paliwa Płynne” styczeń 2019. - W cytowane twierdzenie doskonale wpisuje się inicjatywa Koncernu wydania poradnika ekologicznego dla użytkowników stacji paliw, która została zrealizowana przez PKN ORLEN - mówi Joanna Zakrzewska. Poradnik pt. „Kieruj się na eko” promujący proekologiczne zachowania na stacjach paliw i nie tylko, dostępny jest na korporacyjnej stronie internetowej: https://www.orlen.pl/pl/odpowiedzialny_biznes/odpowiedzialnosc/srodowisko/kieruj-sie-na-eko/Strony/default.aspx WIĘCEJ czytaj w marcowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne". Z pełną ofertą PKN Orlen można było zapoznać się podczas organizowanych wyłącznie przez Polską Izbę Paliw Płynnych jubileuszowych, XXV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2018, na terenie EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14 Źródło: PKN Orlen, fot. arch. Międzynarodowych Targów STACJA PALIW - stoisko z bagietkami firmy ELTA