Strefa przedsiębiorcy

Zmiany na najważniejszych stanowiskach w spółce BP Europa SE, oddział w Polsce


Spółka BP Europa SE, oddział w Polsce informuje, że z dniem 1 lipca 2018 roku nastąpiły zmiany na najważniejszych stanowiskach w firmie. WIĘCEJ czytaj we wrześniowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"Z pełną ofertą sieci BP można było zapoznać się podczas organizowanych wyłącznie przez Polską Izbę Paliw Płynnych XXV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2018, na terenie EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14, których BP było Partnerem Strategicznym

Dotychczasowy Dyrektor Generalny BP w Polsce Piotr Pyrich objął stanowisko Dyrektora Generalnego Działu Retail w Republice Południowej Afryki. Jego dotychczasowe stanowisko zostało, w ramach zmian organizacyjnych struktury firmy, podzielone na dwie odrębne funkcje: Prezesa spółki (Head of Country), które objął Bogdan Kucharski oraz Dyrektora Generalnego działu Retail w Polsce, które objęła Barbara Wiążewska. Zmieniona struktura – podział odpowiedzialności. W związku z wyżej wymienionymi zmianami od dnia 1 lipca bieżącego roku podział odpowiedzialności w BP Europa SE, oddział w Polsce wygląda następująco:

Za zintegrowane zapewnienie spójności wszystkich działań w Polsce, relacje z kluczowymi interesariuszami i współpracę z organami władzy zarówno państwowej, jak i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi odpowiada Bogdan Kucharski. Działem stacji paliw zarządza, jako Dyrektor Generalny działu Retail Barbara Wiążewska, odpowiadając za operacyjną działalności BP i realizację strategii. Drugim biznesem BP obecnym w Polsce, działem Lubricants – z marką Castrol, zarządza Piotr Sokołowski – Dyrektor Operacyjny Castrol Polska, odpowiedzialny zarówno za Polskę jak również za Czechy, Słowację i Węgry.

Bogdan Kucharski
Wysokiej klasy menadżer posiadający bogate doświadczenie zdobyte w międzynarodowym środowisku korporacyjnym w zakresie zarządzania, zaopatrzenia, optymalizacji, logistyki, strategii, sprzedaży, kierowania stacjami paliwowymi i finansów. Z BP związany od 1998 r., oprócz Polski pracował w Niemczech, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Absolwent wydziału handlu zagranicznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, MBA Maastricht School of Management. Po objęciu stanowiska Prezesa BP w Polsce równolegle kontynuuje pracę na dotychczasowym stanowisku Dyrektora Logistyki na Europę.

Barbara Wiążewska

W BP od 1999 r., m.in.: Dyrektor Sprzedaży, Dyrektor Operacyjny działu LPG oraz Dyrektor ds. Rozwoju i Transformacji BP Retail w Polsce. Posiada ogromną wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach, kieruje zespołem z pasja i osiąga znakomite wyniki. Na nowym stanowisku odpowiadać będzie za realizację strategii BP na rynku polskim, w tym rozwój sieci i oferty stacji paliw oraz działalność operacyjną stacji BP w Polsce. Posiada tytuł magistra psychologii uzyskany na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz dyplom w dziedzinie zarządzania przyznany przez ICAN Institute w Polsce.

Piotr Sokołowski

Doświadczony menadżer w zakresie handlu oraz prowadzenia biznesu stacji paliwowych z bogatym zapleczem operacyjnym (13 lat w segmencie sprzedaży i działalności B2B oraz 5 lat w segmencie działalności B2C). Posiada międzynarodowe doświadczenie, obecnie kieruje biznesem smarów i olejów samochodowych i przemysłowych w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Magister ekonomii w zakresie finansów i bankowości. W spółce BP od 1998 roku, od 2017 kieruje działem Lubricants.

Źródło: BP

WIĘCEJ czytaj we wrześniowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"Z pełną ofertą sieci BP można było zapoznać się podczas organizowanych wyłącznie przez Polską Izbę Paliw Płynnych XXV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2018, na terenie EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14, których BP było Partnerem Strategicznym

 

Wróć