Wiadomości

Zmiana adresu siedziby Oddziału UDT w Poznaniu


Z dniem 1 października 2017 r. ulega zmianie adres siedziby Oddziału UDT w Poznaniu. Nowy adres to: ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań. Telefony i adresy email pozostają bez zmian.

Źródło: UDT (op.pb)

Wróć