Prawo

Zakończenie pierwszego etapu konsultacji ws. uproszczeń w VAT


Ministerstwo Finansów zakończyło pierwszy etap konsultacji podatkowych ws. uproszczeń w VAT, w którym podatnicy przesłali do MF propozycje zmian legislacyjnych w zakresie rozliczania VAT.

Zebrano 50 opinii od osób indywidualnych, firm, doradców podatkowych, a także organizacji zrzeszających przedsiębiorców, które (po usunięciu danych wrażliwych i osobowych) zostaną opublikowane na stronie internetowej MF.

Przesłane uwagi są obecnie analizowane pod kątem przygotowania projektu zmian do ustawy o VAT. Jeżeli kolejny etap konsultacji okaże się niezbędny, poinformujemy o tym.

Źródło: MF

Wróć