Działania Izby

XVI Forum Dyskusyjne „O monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw, biopaliw, LPG i CNG/LNG"


7 grudnia 2017 r. w Hotelu Mercure Warszawa Grand  pod honorowym patronatem Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego odbyło się XVI Forum Dyskusyjne „O monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw, biopaliw, LPG i CNG/LNG”.

W corocznym spotkaniu branży paliw płynnych wzięli udział m.in.: Halina Pupacz, Prezes, Polska Izba Paliw Płynnych; prof. Krzysztof Biernat, Koordynator Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów, Przemysłowy Instytut Motoryzacji; mec. Maksymilian Graś; Bogusław Pijanowski, Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Wdrożeń, Przemysłowy Instytut Motoryzacji; Martynika Pałuchowska z Instytutu Nafty i Gazu;  Magdalena Rucińska, Naczelnik Wydziału monitorowania jakości paliw w Departamencie Inspekcji Handlowej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Tomasz Pańczyszyn z Ministerstwa Energii.

Konferencję otworzyła Prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych Halina Pupacz, która podkreśliła, że Forum od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem branży, co niewątpliwie świadczy o jego renomie oraz o tym, że stanowi ważne źródło informacji na temat zmian w prawie oraz wymagań stawianym uczestnikom rynku.

Następnie prof. Krzysztof Biernat, któremu przypadł zaszczyt przewodniczenia Forum, z lekką dawką humoru omówił program spotkania. W tym roku oprócz prelekcji poświęconych szeroko rozumianej jakości paliw uczestnicy mogli wysłuchać interesującego wykładu Bogusława Pijanowskiego z PIMOT-u na temat perspektyw rozwoju elektromobilności w Polsce i jej wpływu na konsumpcję paliw płynnych.

Jakość paliw na polskich stacjach stale się poprawia o czym przypomniała zebranym Magdalena Rucińska z UOKiK, prezentując najnowsze wyniki kontroli. Na zdecydowanej większości stacji kierowcy mogą zatankować wysokiej jakości paliwa, spełniające wysokie europejskie normy.

Z kolei Tomasz Pańczyszyn z Ministerstwa Energii opowiedział, jak  przyjęta przez parlament nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wpłynie na rynek paliw. Wyjaśnił, że proponowane w dokumencie rozwiązania przewidują m.in. optymalizację kosztów Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW), czyli minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, zużywanych w ciągu roku w transporcie. Będzie to możliwe dzięki zapewnieniu, że nie wzrosną obciążenia związane z realizacją NCW w latach 2018-2019 dla podmiotów, których to dotyczy. Dopełnieniem tej prelekcji był wykład mec. Maksymiliana Grasia na temat odpowiedzialności stacji paliw w perspektywie podwyższania zawartości biokomponentów w paliwach ciekłych, wprowadzania benzyny E10 i sprzedaży biopaliw ciekłych.

Ciekawą prelekcję wygłosiła również Martynika Pałuchowska z Instytutu Nafty i Gazu, która omówiła jak unijna dyrektywa i zmiany w prawie wpłyną na znakowanie odmierzaczy na stacjach paliw. Ponadto dr Grzegorz Rosłonek  opowiedział zebranym, w jaki sposób PGNiG zapewnia wysoką jakość CNG/LNG swoim odbiorcom, a  dr inż. Wojciech Dzięgielewski z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych przybliżył zebranym, jakie standardy muszą spełniać paliwa lotnicze.

Więcej na ten temat w styczniowym numerze "Paliw Płynnych".

Wróć