Wiadomości

Wielka akcja służb na terenie całego kraju. Pomorska KAS i CBŚP z Gdańska rozbiły grupę „blendującą” olej opałowy


9 osób podejrzanych zatrzymano, przeszukano 60 mieszkań, firm i magazynów, zabezpieczono 6 zestawów z cysternami i paliwem w łącznej ilości 180.000 litrów, mnóstwo dokumentacji, a także maszyny i urządzenia służące do blendowania oleju opałowego i prawie milion złotych w gotówce, to efekt akcji przeprowadzonej przez KAS i CBŚP. Zlikwidowano również magazyn, w którym bezprawnie odbarwiano olej opałowy na ogromną skalę. W efekcie przestępczej działalności Skarb Państwa stracił około 20 milionów złotych.

Aby skutecznie zakończyć działalność zorganizowanej grupy przestępczej potrzeba profesjonalizmu i ogromnego zaangażowania funkcjonariuszy. Tak też było w przypadku sprawy prowadzonej przez funkcjonariuszy Pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej i Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji. W wyniku zsynchronizowanej akcji tych instytucji oraz Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, pod koniec roku zakończony został nielegalny biznes, prowadzony na ogromną skalę. Wspólne działania, w których brało udział prawie 140 funkcjonariuszy, polegające na jednoczesnym przeszukaniu wielu adresów na terenie całej Polski były wielkim finałem wielomiesięcznej pracy służb.

Śledczy ustalili strukturę i schemat działania grupy przestępczej, której członkowie mogli prowadzić nielegalną działalność od 2016 r. Z zebranego materiału wynikało, że grupa sprowadzała na teren Polski olej przeznaczony do celów grzewczych, który w teorii przewożony tranzytem przez Polskę, trafiać miał na tereny Łotwy do spółek zarejestrowanych na Cyprze i Bułgarii. Los oleju był jednak zupełnie inny. W pokaźnym magazynie mieszczącym się w jednej z pomorskich miejscowości w powiecie kartuskim, za pomocą zestawu specjalnych filtrów i pomp oraz odpowiedniej mieszaniny kwasów przeprowadzano proces jego odbarwiania (blendowania). Następnie na podstawie fałszywych dokumentów, trafiał on jako olej napędowy na liczne stacje benzynowe znajdujące się w woj. pomorskim, zachodnio-pomorskim, łódzkim i śląskim.

Ponieważ olej opałowy służy wyłącznie do celów grzewczych, a nie do napędzania aut, trudno przewidzieć jaki wpływ będzie miało na pojazd zatankowanie tego typu wyrobu. To co stanie się z przyszłymi nabywcami przerobionego oleju nie przysparzało jednak zmartwień członkom zorganizowanej grupy przestępczej, którzy ze wspomnianego „przekrętu" uczynili sobie stałe źródło dochodu.

Jedna autocysterna to pojemność kilkudziesięciu tysięcy litrów. Podczas, gdy nieuprawniona zmiana przeznaczenia paliwa w takim zbiorniku skutkuje uszczupleniem należności Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT oraz podatku akcyzowego w wysokości około 50 tys. zł. W znalezionym magazynie blendowano nawet 10 takich cystern tygodniowo. Szacuje się, że straty Skarbu Państwa z tytułu trwającego kilkanaście miesięcy procederu wyniosły 20 mln zł.

W efekcie funkcjonariusze zatrzymali 9 osób w wieku od 22 do 73 lat, przeszukali 60 mieszkań, siedzib firm oraz magazynów znajdujących się w wielu częściach Polski. Zabezpieczyli także dokumentację księgową powiązanych z podejrzanymi firmami oraz 6 ciągników siodłowych wraz z naczepami wypełnionymi odbarwionym olejem opałowym, maszyn i urządzeń służących do blendowania oleju opałowego, sprzętu komputerowego, a także luksusowego samochodu osobowego. Ujawniono także blisko milion złotych w gotówce (w różnych walutach). Łączna wartość 180.000 litrów oleju znajdującego się w zabezpieczonych autocysternach szacuje się nawet na 600.000 zł.

W Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku zatrzymanym ogłoszono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, zmiany przeznaczenia towarów oraz innych przestępstw karno-skarbowych. Sąd Rejonowy Gdańsk Południe w Gdańsku na wniosek Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, wobec 7 osób podejrzanych zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy i planowane są dalsze zatrzymania.

 

 

 

 

 

Wróć