Działania Izby

PRZYPOMINAMY: od 16 kwietnia - sprzedawać można tylko letni ON


Polska Izba Paliw Płynnych zwraca Państwa szczególną uwagę na jakość paliw w kontekście poszczególnych okresów roku.

W okresach przejściowych operatorzy stacji paliw powinni położyć szczególny nacisk na weryfikację świadectw jakości, których dostarczenie jest obowiązkiem sprzedawców paliw. W tym kontekście należy pamiętać o paliwie zgodnym z parametrami obowiązującymi dla poprzedniego okresu, a których resztki mogą zalegać w zbiorniku!

I. W przypadku oleju napędowego [ON] stosowanego w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 poz. 1680), podobnie jak w przypadku benzyny E5, wyróżnia cztery okresy, tj.:

 1. okres letni - od 16 kwietnia do 30 września;
 2. dwa okresy przejściowe - od 1 marca do 15 kwietnia oraz od 1 października do 15 listopada;
 3. okres zimowy - od 16 listopada do końca lutego.

Należy mieć jednak na uwadze, iż w przypadku ON rozporządzenie wyróżnia dwa jego rodzaje, a mianowicie ON  „standardowy" oraz ON  „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych". Dla obu ustalono różne wartości parametrów jakościowych. Szczególnie istotne jest jednak, aby w kontekście zmiany okresu roku weryfikować temperaturę zablokowania zimnego filtra (CFPP).

 • Dla okresu letniego 16 kwietnia - 30 września CFPP to  0 stopni Celsjusza.
 • Dla okresów przejściowych 1 marca - 15 kwietnia oraz 1 października - 15 listopada CFPP to  -10 stopni Celsjusza.
 • Dla okresu zimowego od 16 listopada do końca lutego CFPP to:
  a) -20 dla ON standardowego
  b) -32 dla ON o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych.

II. Dla benzyn wyróżnia się następujące okresy, w których wartości poszczególnych parametrów mogą się zmieniać. Zmiany te wynikają z treści Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 poz. 1680). Rozporządzenie określa dla benzyn silnikowych z maksymalną zawartością tlenu do 3,7% (m/m) stosowanych w szczególności w pojazdach oraz rekreacyjnych jednostkach pływających wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym (tzw. E5) następujące okresy w ciągu roku:

 1. letni - od 1 maja do 30 września;
 2. dwa okresy przejściowe - od 1 marca do 30 kwietnia oraz od 1 do 31 października;
 3. zimowy - od dnia 1 listopada do końca lutego.

W przypadku benzyny E5 w poszczególnych okresach zmianom ulegają prężność par, destylacja do temperatury 70oC oraz indeks lotności (VLI). Prężność par [VP (metoda DVPE)] musi się mieścić w zakresach:

 1. od 1 maja do 30 września: 45,0-60,0 kPa;
 2. od 1 marca do 30 kwietnia: 45,0-90,0 kPa;
 3. od 1 października do 31 października: 45,0-90,0 kPa;
 4. od 1 listopada do końca lutego: 60,0-90,0 kPa.

Rozporządzenie dla benzyn silnikowych z maksymalną zawartością tlenu 3,7% (m/m) stosowanych w szczególności w pojazdach oraz rekreacyjnych jednostkach pływających wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym (tzw. E10) wyodrębnia tylko jeden specyficzny okres roku, tj. okres letni, trwający od 1 maja do 30 września. W tym okresie obowiązuje parametr prężności par, który w pozostałym okresie w ogóle nie ma określonego parametru. W pozostałym okresie parametry są stałe.

WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne”

Jeżeli leżą ci na sercu aktualne problemy branży, przyjdź na XXVI Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2019 w Warszawie

Wróć


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Table './pipp_www/tl_search_index' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed (DELETE FROM tl_search_index WHERE pid='10331') thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 283
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(254): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(291): Contao\Database\Statement->execute('10331')
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(310): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(121): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(189): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 index.php(260): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(444): Index->run()
#7 {main}