Działania Izby

WAŻNE: Od listopada na stacjach mogą być sprzedawane tylko paliwa zimowe!


Polska Izba Paliw Płynnych zwraca Państwa szczególną uwagę na jakość paliw w kontekście poszczególnych okresów w trakcie roku.

Dla benzyn wyróżnia się następujące okresy, w których wartości poszczególnych parametrów mogą się zmieniać. Zmiany te wynikają z treści Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 23 października 2015 r.  w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2013.1058 j.t.). Rozporządzenie określa dla benzyn silnikowych z maksymalną zawartością tlenu do 3,7% (m/m) stosowanych w szczególności w pojazdach oraz rekreacyjnych jednostkach pływających wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym (tzw. E5) następujące okresy w ciągu roku:

  1. letni - od 1 maja do 30 września;
  2. dwa okresy przejściowe - od 1 marca do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 października;
  3. zimowy - od dnia 1 listopada do końca lutego.

W przypadku benzyny E5 w poszczególnych okresach zmianom ulegają prężność par, destylacja do temperatury 70oC oraz indeks lotności (VLI).

Rozporządzenie dla benzyn silnikowych z maksymalną zawartością tlenu 3,7% (m/m) stosowanych w szczególności w pojazdach oraz rekreacyjnych jednostkach pływających wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym (tzw. E10) wyodrębnia tylko jeden specyficzny okres roku, tj. okres letni, trwający od 1 maja do 30 września. W tym okresie obowiązuje parametr prężności par, który w pozostałym okresie w ogóle nie ma określonego parametru. W pozostałym okresie parametry są stałe.

W przypadku wymagań jakościowych dla oleju napędowego stosowanego w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym, podobnie jak w przypadku benzyny E5, wyróżnia cztery okresy. Należą do nich:

  1. okres letni - od 16 kwietnia do 30 września;
  2. dwa okresy przejściowe - od 1 marca do 15 kwietnia oraz od 1 października do 15 listopada;
  3. okres zimowy - od 16 listopada do końca lutego.

Należy mieć jednak na uwadze, iż w przypadku olejów napędowych rozporządzenie wyróżnia dwa jego rodzaje, a mianowicie olej napędowy „standardowy" oraz olej napędowy „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych". Dla obu tych produktów ustalono różne wartości parametrów jakościowych. Szczególnie istotne jest jednak, aby w kontekście zmiany okresu roku weryfikować temperaturę zablokowania zimnego filtru (CFPP).

W okresach przejściowych operatorzy stacji paliw powinni położyć szczególny nacisk na weryfikację świadectw jakości, których dostarczenie jest obowiązkiem sprzedawców paliw. W tym kontekście należy pamiętać o paliwie zgodnym z parametrami obowiązującymi dla poprzedniego okresu, a których resztki mogą zalegać w zbiorniku.

WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne”

Jeżeli leżą ci na sercu aktualne problemy branży, przyjdź na XXV Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2018 w Warszawie

Wróć