Prawo

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

10 października 2018 r. opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. poz 1945)

Z tekstem tego aktu, istotnego dla każdego planującego inwestycje, jak np. stacje paliw, można zapoznać się tu >>>

Wróć