Wiadomości

Ukraińcy do krajów UE mogą wjeżdżać bez wiz


Od 11 czerwca zniesiony został obowiązek posiadania wiz przez obywateli Ukrainy podróżujących do Unii Europejskiej. Oznacza to, że mogą oni wjechać do krajów członkowskich bez wizy na 90 dni w celach biznesowych, turystycznych lub rodzinnych.

Według danych Straży Granicznej każdego dnia z udogodnienia tego korzysta 2-3 tys. obywateli Ukrainy. Pobyt bez obowiązku posiadania wizy nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Do 90 dni wliczane będą również poprzednie pobyty krótkoterminowe cudzoziemca np. na podstawie uprzednio posiadanej wizy Schengen. Liberalizacja przepisów nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Obywatele Ukrainy przekraczający granicę w ruchu bezwizowym mogą wykonywać pracę na terytorium Polski pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów np. oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub odpowiedniego zezwolenia na pracę.

Źródło: PAP (op.pb)

Wróć