Strefa przedsiębiorcy

Transport paliw pod kontrolą. LOTOS ma innowacyjny system nadzoru

Ministerstwo Finansów pracuje nad systemem monitorowania drogowego przewozu towarów (tzw. pakiet przewozowy). Jak informuje miesięcznik "Paliwa Płynne" spółka LOTOS Paliwa, w spółce tej taki system działa już od blisko 4 lat. W maju tego roku został on rozbudowany o unikatowy w skali całej branży paliwowej system wideomonitoringu.

System FDMS (ang. Fuel Delivery Monitoring System), czyli system zdalnego monitoringu dostaw paliw, podnosi bezpieczeństwo dostaw, ogranicza możliwości pogorszenia jakości produktu oraz jego straty w transporcie drogowym poprzez pełną kontrolę nad pojazdem, ładunkiem i pracą kierowcy na każdym etapie przewozu.

Portal umożliwia bieżąca obserwację autocystern, w tym ich lokalizację satelitarną, plan dostaw i jego realizację, status plomb elektronicznych, rodzaje i ilości produktów w komorach, podgląd z kamer wideo. Możliwy jest także podgląd zapisów historycznych: trasy przejazdu, statusu plomb i obrazów z kamer.

W branży przewozowej sprawdza się stare powiedzenie, że to człowiek jest najsłabszym ogniwem wszelakich systemów bezpieczeństwa. Zastosowanie innowacyjnych narzędzi pozwala pracownikom nadzoru transportu w Dziale Logistyki Wtórnej, monitorującym i kontrolującym w spółce LOTOS Paliwa drogowe przewozy paliw, ograniczyć liczbę poważnych błędów ludzkich.

Z roku na rok rośnie sprzedaż własna paliw oraz dla klientów zewnętrznych. LOTOS Paliwa korzystają z usług siedmiu przewoźników, dlatego niezbędne były skoordynowane działania obejmujące przewóz paliw do stacji własnych oraz na potrzeby klientów zewnętrznych.

System FDMS składa się z kilku autonomicznie działających, ale zintegrowanych elementów. Są to:

  • system geolokalizacji
  • system plomb elektronicznych
  • system kontroli resztkowania komór
  • system monitoringu wideo.

Mamy narzędzie, które pozwala nam dbać o jakość produktu dostarczanego na stacje w całej Polsce, ale także uszczelnia system, usprawnia raportowanie, obniża koszty audytów, umożliwia dokładniejszą i częstszą kontrolę przestrzegania procedur – mówi Sławomir Morysiak, szef Biura Obsługi Handlu w spółce LOTOS Paliwa. I podkreśla: – Poszczególne elementy FDMS są już stosowane w branży, jednak po uruchomieniu platformy internetowej integrującej dane ze wszystkich systemów i uruchomieniu wideomonitoringu na cysternach to nasza spółka ma najbardziej innowacyjny system monitorowania dostaw paliw – ocenia S. Morysiak.

Opis zdjęcia: W ramach monitoringu on-line można dokonać oceny pracy kierowcy (audyt). Jest to nowatorskie podejście do systemu oceny pracy kierowców, który do tej pory w większości firm opiera się na ocenie pracownika przez audytujących w terenie.

Warto dodać, że system FDMS można bez problemu integrować z innymi systemami nadzoru w bazach magazynowych i na stacjach, co daje nieograniczone możliwości obserwacji całego łańcucha dostaw z jednego miejsca. System wideomonitoringu na cysternach jest oczywiście dostosowany do pracy w strefach zagrożonych wybuchem i przewozu towarów niebezpiecznych. Wideomonitoring oraz platforma internetowa zostały wdrożone we współpracy ze spółką ATROM z Ostrowa Wielkopolskiego. 

Źródło: Grupa LOTOS (op.zp)

WIĘCEJ czytaj w styczniowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"

Z pełną ofertą Grupy LOTOS będzie można zapoznać się tradycyjnie podczas Międzynarodowych Targów STACJA PALIW - ich najbliższa edycja to 17-19 maja 2017 r., EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14

Wróć