Wiadomości

Tchórzewski: Współpraca Polski i Litwy w sektorze energetycznym to szansa na silny głos regionu na forum europejskim


- Poruszyliśmy wiele aspektów wspólnej polityki energetycznej, w tym kwestie dotyczące bezpieczeństwa elektroenergetycznego, synchronizacji systemów energetycznych, integracji i bezpieczeństwa systemów gazowych, energii odnawialnej. Wspólne memorandum jest najlepszym dowodem na dobrą atmosferę naszych rozmów – powiedział minister Krzysztof Tchórzewski po spotkaniu ze swoim litewskim odpowiednikiem Zygimantasem Vaiciunasem. Spotkanie odbyło się w Wilnie podczas wizyty polskiej delegacji na Litwie, której przewodniczył Premier Mateusz Morawiecki.

Celem wizyty było spotkanie Państw Bałtyckich i Polski. Jednym z istotnych tematów polskiej delegacji była współpraca polsko-litewska w dziedzinie energetyki, a także zagadnienia regionalne i europejskie, w tym związane z budową gazociągu Nord Stream 2 i rewizją dyrektywy gazowej. Minister Tchórzewski podkreślił, że Polska nie zgadza się, aby gazociągi morskie łączące Unię Europejską z państwami trzecimi, funkcjonowały na innych zasadach niż lądowe. – Takie zróżnicowanie zakłóca europejski rynek gazu ziemnego i ma negatywny wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw z naszej części Europy – stwierdził odnosząc się do tezy, że przepisy prawa unijnego muszą być bezpośrednio stosowane do każdego rodzaju infrastruktury. Dobrym narzędziem do skłonienia spółki Nord Stream 2, by stosowała unijne standardy, jest zmiana dyrektyw gazowej. – Naszym wspólnym zadaniem jest współdziałanie  w ramach UE, aby uwrażliwiać Europę i uświadomić jej, jakie są konsekwencje budowy tego gazociągu. Ostatnie wydarzenia na Ukrainie jasno pokazują, że Gazprom jest instrumentem politycznego oddziaływania Rosji, a wszelkie deklaracje Europy Zachodniej o utrzymaniu tranzytowej roli ukraińskich gazociągów są pozbawione podstaw. Skutko budowy Nord Stream 2 mogą wykraczać daleko poza sektor energetyczny– dodał minister Tchórzewski.

Źródło: ME (op.pb)

Wróć