Wiadomości

Tauron przejmie Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny


Prezes UOKiK wyraziła zgodę na przejęcie przez spółkę Tauron Polska Energia kontroli nad Górnośląskim Zakładem Elektroenergetycznym.

Wniosek dotyczący koncentracji wpłynął do UOKiK 20 września 2011 r.Grupa kapitałowa Tauron jest przedsiębiorstwem energetycznym, którego podstawowa działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję oraz sprzedaż energii elektrycznej. Głównymakcjonariuszem Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego jest spółka Vattenfall. Poprzez swoje spółki zależne GZE prowadzi działalność m.in. w zakresie dystrybucji (na terenie Górnego Śląska)oraz sprzedaży energii elektrycznej.

Po przeprowadzonym postępowaniu Prezes UOKiK uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji na żadnym z rynków, na które wywiera wpływ.

W wyniku koncentracji Grupa Tauron będzie dysponować największym udziałem w rynku sprzedaży detalicznej energii elektrycznej w Polsce. Spółka spotykać się jednak będzie z istotną konkurencją ze strony innych uczestników tego rynku. W szczególności PGE, zarówno z uwagi na wysoki udział w rynku sprzedaży detalicznej jak i silną pozycję na rynku wytwarzania energii elektrycznej, a zatem dostęp do własnych źródeł zaopatrzenia w energię elektryczną, w ocenie organu antymonopolowego, będzie stanowiła istotną przeciwwagę dla uczestników koncentracji.

Planowana transakcja ma charakter tzw. konsolidacji pionowej, ponieważ wywiera wpływ na krajowy rynek wytwarzania oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej energii elektrycznej. Skupienie w ramach jednego podmiotu wytwarzania, dystrybucji oraz sprzedaży energii mogłoby prowadzić do ograniczenia konkurencji, gdyby wiązało się z utrudnieniem lub eliminowaniem działalności konkurentów. Prezes UOKiK uznała, że przejęcie GZE przez Tauron nie doprowadzi do takiej sytuacji, ponieważ przejmująca spółka już w tej chwili nie ma możliwości wytworzenia z własnych źródeł odpowiedniej ilości energii zaspokajającej potrzeby jej odbiorców. W związku z tym, będzie musiała kupować ją na rynku hurtowym, a tym samym nie zamknie się na zewnętrznych sprzedawców.

Wróć


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Table './pipp_www/tl_search_index' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed (DELETE FROM tl_search_index WHERE pid='9029') thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 283
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(254): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(291): Contao\Database\Statement->execute('9029')
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(310): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(121): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(189): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 index.php(260): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(444): Index->run()
#7 {main}