Strefa przedsiębiorcy

Spolana wyeliminowała rtęć w produkcji PCW


Od początku grudnia, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej ORLEN, czeska spółka SPOLANA dostosowała się do wymagań określonych w przepisach prawa czeskiego i europejskiego, całkowicie zaprzestając stosowania rtęci w swoich zakładach produkcyjnych. Jednocześnie, we współpracy z organami samorządowymi i Ministerstwem Środowiska, Spolana rozpoczęła proces rekultywacji środowiska naturalnego na terenie zakładu.

 

Dzięki zamknięciu instalacji elektrolizy Spolana, spełnia wymogi decyzji Komisji Europejskiej, zgodnie z którą kraje Wspólnoty zobowiązane są do zaprzestania prowadzenia procesu elektrolizy metodą rtęciową. Produkcja polichlorku winylu (PCW), podstawowego surowca do wytwarzania szerokiej gamy produktów, takich jak materiały budowlane i włókiennicze, którego jedynym producentem w Republice Czeskiej jest Spolana, będzie kontynuowana. – W tym roku zakończyliśmy przygotowania do uruchomienia nowego procesu produkcji PCW, który stopniowo wdrażamy. Zmiana ta nie będzie miała najmniejszego wpływu na jakość ani bezpieczeństwo – wyjaśnia Karel Pavlíček, Dyrektor Generalny Spolany. 

 

Do tej pory chlor, niezbędny do wytwarzania półproduktu EDC, powstawał w procesie elektrolizy z wykorzystaniem rtęci. Obecnie etap ten został zastąpiony bezpośrednim zakupem EDC, co zapewnia ciągłość produkcji PCW z pełnym wykorzystaniem mocy wytwórczych. 

 

Część terenu produkcyjnego, na którym znajdowała się instalacja wykorzystująca technologię rtęciową, zostanie wkrótce poddana procesom rekultywacji. Przygotowania w tym zakresie rozpoczęły się natychmiast po zakończeniu produkcji, w oparciu o projekt zatwierdzony przez władze samorządowe. – Łączne nakłady inwestycyjne na zakończenie pracy instalacji elektrolizy i przeprowadzenie prac rekultywacyjnych wynoszą około 160 milionów CZK. Proces ten powinien zostać zakończony w ciągu najbliższych dwóch lat – mówi Karel Pavlíček. 

 

Zaprzestanie stosowania rtęci w produkcji to kolejny istotny krok w prowadzonym procesie redukcji oddziaływania Spolany na środowisko naturalne. – Już dziś spełniamy wszystkie limity emisji, przeznaczając jednocześnie kolejne dziesiątki milionów koron na ochronę środowiska. W przyszłym roku zamierzamy rozpocząć budowę nowego bloku energetycznego opalanego gazem, który w 2019 r. ma zastąpić istniejącą elektrownię zasilaną węglem brunatnym. To pozwoli nam jeszcze bardziej ograniczyć wpływ naszej działalności produkcyjnej na środowisko naturalne – podsumował Karel Pavlíček.

 

Spolana uczestniczy również w inicjatywach wspierających otaczające środowisko. Od trzech lat spółka angażuje się w proces zarybiania rzeki Łaby narybkiem karpia. We współpracy z organizacją ALKA Wildlife, Spolana opiekuje się parą sokołów wędrownych gniazdujących na terenie jej zakładu. Okolice zakładu produkcyjnego, w szczególności końcowa komora zbiornika oczyszczalni, są popularną przystanią dla wielu chronionych i zagrożonych gatunków zwierząt. O czystości miejsca świadczy obecność wydry rzecznej, cyraneczki i zimorodka, czyli zwierząt bardzo wrażliwych na jakość środowiska.

 

SPOLANA a.s. jest jedną z największych firm chemicznych w Czechach i jedynym producentem PCW i kaprolaktamu w kraju. Wytwarza również wodorotlenek sodu, siarczan amonu i kwas siarkowy. Obecnie firma zatrudnia ponad 700 osób. Od 2016 r. właścicielem Spolany jest Unipetrol.

Źródło: PKN Orlen, fot. Orlen Expres Hradec Kralowe

Wróć

Wystąpił błąd

Wystąpił błąd

Co się stało?

Wysąpił błąd podczas wykonywania skryptu. Coś nie działa prawidłowo.

Jak mogę naprawić ten problem?

Otwórz plik system/logs/error.log i znajdź powiązaną wiadomość błędu (zazwyczaj ostatnia). Możesz również dodać ten wiersz do lokalnego pliku konfiguracji i odświeżyć stronę:

$GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;

Zauważ, że każdy będzie mógł zobaczyć błędy na Twojej stronie!

Dowiedz się więcej

Wykonywanie skryptu zostało zatrzymane z powodu błędu. Wiadomość o błędzie została ukryta z powodów bezpieczeństwa i może zostać znaleziona w pliku system/logs/error.log (patrz wyżej). Jeśli nie rozumiesz wiadomości błędu lub nie wiesz jak naprawić problem, przeszukaj Contao FAQ lub odwiedź stronę wsparciaContao.

Aby spersonalizować tą wiadomość, utwórz nowy szablon nazwany templates/be_error.html5.