Działania Izby

Specyfikacja Techniczna usługi SENT-GEO


Na prośbę Ministerstwa Finansów przekazujemy Państwu przygotowaną przez resort informację dotyczącą możliwości integracji ZSL wykorzystywanych przez przewoźników z rejestrem zgłoszeń SENT w zakresie przekazywania danych geolokalizacyjnych.

Ministerstwo Finansów przypomina i informuje, że na stronie https://puesc.gov.pl, w zakładce dedykowanej usłudze e-Przewóz (system SENT) jest opublikowana „Specyfikacja Techniczna usługi SENT-GEO" umożliwiająca przygotowanie interfejsu do przesyłania przez przewoźników danych geolokalizacyjnych środków transportu z zewnętrznych systemów lokalizacyjnych (ZSL) przez nich wykorzystywanych. Zainteresowane podmioty lub podmioty świadczące dla nich usługę lokalizacji pojazdów mogą już podjąć prace mające na celu zintegrowanie wykorzystywanych systemów lokalizacji z rejestrem zgłoszeń SENT. W tym celu należy nawiązać kontakt z przedstawicielem Instytutu Łączności z siedzibą w Warszawie, tj. Panem Mariuszem Pajer pod adresem e-mail: M.Pajer@itl.waw.pl

Jednocześnie kopię maila należy przesłać do wiadomości, do:

  1. Pana Janusza Granat, e-mail J.Granat@itl.waw.pl
  2. Pana Edwarda Klimasara, e-mail E.Klimasara@itl.waw.pl

Jednocześnie informujemy, że ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów jest na końcowym etapie procedowania i 11 lipca 2018 r. zostanie rozpatrzona przez SENAT RP. W ramach tej regulacji przewoźnicy będą obowiązani do przesyłania danych geolokalizacyjnych z darmowej aplikacji oferowanej w sklepach odpowiednio Play Store albo App Store lub właśnie zewnętrznych systemów lokalizacji.

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z postanowieniami ustawy planuje się jej wejście w życie od 1 października 2018 r.

Źródło: MF

Wróć