Prawo

SENT - Nowa Specyfikacja Techniczna Komunikatów


Na stronie PUESC w zakładce Katalog e-Usług > e-Przewóz została opublikowana nowa Specyfikacja Techniczna Komunikatów systemu SENT (wersja 20190729).zip

Nowe schemy komunikatów systemu SENT dostosowują zgłoszenia do obrotu paliwami opałowymi oraz gazem LPG i będą obowiązywać od 1 września 2019 r.

W najbliższych dniach specyfikacja zostanie uzupełniona o opis, procesy oraz transformaty.

Źródło: MF

Wróć