Prawo

Senat przyjął nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych


7 grudnia Senat przyjął nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która przewiduje zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego obecnie nie płaci się składek.  Jednocześnie Senat odsunął w czasie rządową reformę przesuwając datę wejścia w życie regulacji na 1 stycznia 2019 roku.

Teraz ustawą zajmie się Sejm.

Źródło: PwC (op.pb)

Wróć