Prawo

Sejm przyjął Konstytucję Biznesu


Na 57. posiedzenie Sejmu, 26 stycznia 2018 r. posłowie w II czytaniu kontynuowali prace nad Konstytucją Biznesu. Sejm uchwalił projekty ustaw rządowych składających się na tzw. Konstytucję Biznesu. Projekty trafią teraz pod obrady Senatu.

Dyskusja nad Konstytucją Biznesu, największą od 30 lat reformą prawa gospodarczego, nowelizacja Regulaminu Sejmu oraz propozycje zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej to były najważniejsze punkty pierwszego dnia 57. posiedzenia Sejmu. 

Na Konstytucję dla biznesu składają się projekty ustaw: Prawo przedsiębiorców, o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców i o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne [powyższe] ustawy dotyczące działalności gospodarczej i projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Pod koniec października 2017 roku Mateusz Morawiecki zapowiadał, że Konstytucja Biznesu będzie to największa zmiana prawa gospodarczego od dwudziestu kilku lat.

Posłowie w II czytaniu kontynuowali prace nad Konstytucją Biznesu - wniesionym przez rząd pakietem pięciu ustaw, który ma być fundamentem proprzedsiębiorczych aktywności gabinetu premiera Mateusza Morawieckiego. KB ma zastąpić ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która dzisiaj jest centralnym aktem prawa gospodarczego.

Filarem Konstytucji Biznesu jest projekt Prawa przedsiębiorców (pierwotny druk nr 2051), który m.in. wprowadza katalog zasad regulujących relacje biznesu z państwem (np.: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; domniemanie uczciwości przedsiębiorcy; zasada proporcjonalności). Kolejna propozycja to "pas startowy" dla nowych firm, na który składają się dwa rozwiąza tzw. działalność nierejestrowa (działalność o niewielkich przychodach bez konieczności rejestracji firmy) i ulga na start (pół roku bez składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców), mająca przynieść prawie 8 mld zł oszczędności dla firm w ciągu 10 lat. Za zgodą przedsiębiorcy, niektóre proste sprawy urzędowe będzie można załatwiać np. przez telefon czy e-mail. Urząd będzie mógł w ten sposób szybko poinformować np. o konieczności doniesienia załączników czy o gotowych do odbioru dokumentach. Numer REGON będzie stopniowo wycofywany z obrotu - podstawowym numerem identyfikującym przedsiębiorcę ma być NIP. Projekt umożliwia też bardziej elastyczne zawieszanie działalności gospodarczej, na dłuższy okres niż obecne 24 miesiące lub na czas nieokreślony.

Na straży praw przedsiębiorców zagwarantowanych w Konstytucji Biznesu będzie stał Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (projekt ustawy o Rzeczniku MŚP – pierwotny druk nr 2052). Będzie on mógł np. wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów i interweniować, gdy prawa przedsiębiorców są łamane. W skład KB wchodzi też projekt nowej ustawy poświęconej zasadom udziału przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce (pierwotny druk nr 2054). Do tej pory regulacje te były niespójne i rozrzucone w trzech różnych ustawach, a teraz inwestorzy zagraniczni otrzymają jeden kompleksowy akt prawny. Pakiet Konstytucji Biznesu obejmuje też rozwiązania usprawniające funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego, który zostanie zastąpiony przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (projekt ustawy o CEIDG i PIP - pierwotny druk nr 2053). Wdrożenie do systemu prawnego rozwiązań przewidzianych w KB zapewnia projekt przepisów wprowadzających zawarty w pierwotnym druku nr 2055. Podczas II czytania do czterech z pięciu zgłoszonych projektów zgłoszono poprawki. W związku z tym zostały one ponownie skierowane do Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji. Natomiast w sprawie projektu ustawy dotyczącego zasad udziału przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce posłowie podejmą decyzję w bloku głosowań.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (pierwotny druk nr 2067) wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przyspiesza i usprawnia działanie sądów rejestrowych. Proponowane rozwiązania są kolejnym etapem reformy prawa gospodarczego, dotyczącej Krajowego Rejestru. Dzięki zmianom niemal wszystkie sprawy związane z Rejestrem przedsiębiorca załatwi szybko i wygodnie online. W projekcie zaproponowano m.in. wprowadzenie obowiązku składania wniosków do rejestru przedsiębiorców drogą elektroniczną od 1 marca 2020 r. Projekt zakłada też elektroniczny kontakt wnioskodawcy z sądem rejestrowym np. w sprawie wezwań do uzupełnienia braków, doręczeń elektronicznych. Proponowana nowelizacja przewiduje również, że od 1 marca 2020 r. akta rejestrowe będą prowadzone w postaci elektronicznej oraz udostępniane w takiej formie w czytelni akt oraz w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych. Wśród zmian także m.in. wprowadzenie obowiązku sporządzania i składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej w odpowiednim formacie danych. Nie będzie już trzeba składać tych sprawozdań do urzędu skarbowego - będą one automatycznie przekazywane z Krajowego Rejestru Sądowego do Ministerstwa Finansów.

Wróć