Prawo

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów


W Dzienniku Ustaw  zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów.

W rozporządzeniu zostały wskazane towary, które zostały objęte systemem monitorowania drogowego celem ograniczenia oszustw w podatku od towarów i usług w obrocie tymi towarami wraz z uwzględnieniem możliwych pozycji CN oraz podkategorii PKWiU, które mogą być wykorzystane do wyłudzenia bądź unikania zapłaty podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Wróć