Prawo

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego


Od 11 września br. obowiązuje rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego. Dokument określa warunki potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystywania i unieważniania profilu zaufanego, a także składania podpisu zaufanego. Szczegóły w załączniku.

Wróć